Plakken posters verkiezingen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Plakken posters verkiezingen

Plakken posters verkiezingen

Dit item is gearchiveerd op 20-03-2019

Locaties aanplakborden verkiezingen

Voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart 2019 staan op de volgende plaatsen aanplakborden:

 • Beijerinklaan / Dreef bij de wokkels
 • Nieuwe Dreef (verkeerslichten voor de Maximatunnel)
 • Kruising Kromme Esse / Henegouwerweg (langs de Gouwe)
 • Pr. Beatrixlaan (bij spoorwegovergang)
 • Kruising IJsermanweg/Sterrenlaan
 • Winkelcentrum Zuidplashof, Zuidplaslaan

Wat zijn de regels voor het gebruiken van de aanplakborden voor verkiezingen?

 • Politieke partijen kunnen gratis gebruik maken van deze borden voor het plakken van posters voor verkiezingen.
 • De omvang van het te plakken materiaal moet per aanplakbord worden beperkt tot één poster van A2 formaat (594 x 420 mm).
 • Het materiaal mag niet over die van andere politieke groeperingen worden geplakt en moet zodanig worden aangebracht dat twee poster onder elkaar passen.
 • De borden zijn 2.90m x 1.30m. In totaal passen er 2 lagen van 7 posters op één bord (totaal 14 posters).
 • Op elke locatie staan 2 borden voor verkiezingen naast elkaar. Eén bord voor de Provinciale Statenverkiezing en één bord voor de Waterschapsverkiezing.
 • U mag zelf en zonder toestemming de borden beplakken.

Mag u ook op andere plaatsen plakken voor verkiezingen?

Ja, maar dan alleen met posters op A0 formaat op reclamedisplays, die worden geplaatst door de exploitant Centercom. Hiervoor is geen vergunning nodig. Alle informatie hierover is te vinden op de website van Centercom www.a0booking.com en natuurlijk ook op de gemeentelijke website.

U betaalt een bordprijs van € 34,97 per bord per week. Er zijn 2 series beschikbaar, namelijk: 1 x 10 locaties en 1 x 20 locaties. In totaal zijn er 30 beschikbare locaties in de gemeente Waddinxveen. U kunt een serie per week inboeken. De wisseldag is op een dinsdag. Afhankelijk van de wensen kan het aantal borden en de duur van de periode zelf bepaald worden.

Nadere informatie over de gecombineerde verkiezingen kunt u vragen bij mevrouw Schoonackers van de afdeling Publieksplein of de heer Van Wezel van de afdeling Bedrijfsvoering, beide zijn te bereiken via het algemene nummer 14 0182 of per email naar gemeente@waddinxveen.nl.

RSS