Nieuwsbrief Regio Midden-Holland

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Nieuwsbrief Regio Midden-Holland

Nieuwsbrief Regio Midden-Holland

Dit item is gearchiveerd op 04-12-2018

Deze keer o.a. over: Duurzaamheid als nieuw onderdeel van de netwerksamenwerking; het proces van de nieuwe Regionale Agenda Wonen; het goede nieuws van het nationaal programma bodemdaling; het Actieprogramma “Zorg voor de Jeugd” en de Intentieverklaring A12 Gouda/Oudenrijn.

RSS