Medicijnresten? Niet in het riool

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Medicijnresten? Niet in het riool

Medicijnresten? Niet in het riool

Dit item is gearchiveerd op 16-03-2018

Heb jij medicijnen die over de datum zijn? Leeg oude flesjes niet in de gootsteen en gooi oude pillen niet in het toilet, maar breng ze terug naar de apotheek of lever ze in bij het Afvalbrengstation.

http://www.nietinhetriool.nl/wp-content/themes/riool01/img/infoprahic_type_medicijnen.pngVia het afvalwater komt een groot deel van ingenomen medicijnen via de riolering bij de afvalwaterzuivering terecht. Dat is onvermijdelijk. Maar ook overgebleven medicijnen worden vaak door het toilet gespoeld zo blijkt uit onderzoek. En dat is slecht voor het milieu en het waterleven. De afvalwaterzuivering kan medicijnresten uit het rioolwater filteren, maar een deel komt alsnog in het oppervlaktewater terecht.

Houd het water gezond
Vissen en andere organismen hebben last van deze verontreiniging. Er kunnen verstoringen optreden zoals misvormingen, weefselbeschadiging en zelfs vissterfte. Daarnaast hebben drinkwaterbedrijven in toenemende mate last van medicijnresten in het oppervlaktewater. Zuiveren tot betrouwbaar drinkwater lukt wel, maar daar is steeds meer inspanning en techniek voor nodig. Voorkomen is dus niet alleen beter voor het milieu, maar ook goedkoper.

Samen voor een gezonde (afval)waterketen
Het hoogheemraadschap van Rijnland, gemeenten en drinkwaterbedrijven werken aan een schoner milieu en een goede waterkwaliteit. Ook u kunt een bijdrage leveren door uw oude medicijnen niet door de gootsteen of het toilet te spoelen, maar ze in te leveren bij het Afvalstation of bij de apotheek. 

Meer informatie over wat nog meer niet in het riool mag? Neem dan een kijkje op www.nietinhetriool.nl

RSS