Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezing 2018 vastgesteld

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezing 2018 vastgesteld

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezing 2018 vastgesteld

Op 9 februari 2018 heeft het centraal stembureau van Waddinxveen in een openbare vergadering positief beslist over de geldigheid van de 6 ingeleverde kandidatenlijsten. Ook zijn in deze zitting de geldige lijsten genummerd. Aan de verkiezing voor de leden van de gemeenteraad nemen de hieronder vermelde partijen deel met het lijstnummer:

Partij                                                   Lijstnummer

PCW | www.kiespcw.nl                         1

VVD                                                      2

Democraten 66 (D66)                           3

CDA                                                      4

Weerbaar Waddinxveen (WeWa)         5

PvdA/GROENLINKS                             6

Het proces verbaal van de vergadering ligt vanaf 12 februari ter inzage bij de Publieksbalie of kunt u hieronder inzien.

Belanghebbenden hebben 4 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing van het centraal stembureau (de lijstnummering uitgezonderd). De Raad van State doet maximaal 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken.

RSS