Hoorzittingen Commissie bezwaarschriften biomassacentrale op 13 en 15 maart

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Hoorzittingen Commissie bezwaarschriften biomassacentrale op 13 en 15 maart

Hoorzittingen Commissie bezwaarschriften biomassacentrale op 13 en 15 maart

Op woensdag 13 en vrijdag 15 maart zijn de hoorzittingen voor de bezwaarmakers van de omgevingsvergunning voor de biomassacentrale. Het gaat om de omgevingsvergunning die is gegeven voor het bouwen van een biomassacentrale op het perceel aan de Zesde Tochtweg bij nummer 9. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft 461 bezwaarschriften ontvangen tegen het besluit een omgevingsvergunning te geven voor het bouwen van een biomassacentrale op het perceel aan de Zesde Tochtweg bij nummer 9.

Op woensdag 13 maart en vrijdag 15 maart beginnen de hoorzittingen om 13.00 uur en duren tot 17.00 uur. Vanwege het grote aantal bezwaren is er gekozen voor de Ontmoetingskerk (Groensvoorde 3 in Waddinxveen) als locatie en voor twee zittingen. De bezwaarmakers hebben al een uitnodiging voor het bijwonen van de hoorzittingen ontvangen.

Van een aantal bezwaarmakers hebben wij een verzoek ontvangen om een extra hoorzitting in de avond te houden. We willen een zorgvuldige behandeling van alle bezwaren. Vanwege het grote aantal bezwaarmakers en de aard en de omvang van de bezwaargronden is het tijdsbestek van een avondzitting hiervoor onvoldoende.

De bezwaarmakers worden gehoord door de bezwaarschriftencommissie voor de behandeling van de bezwaarschriften. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De commissie brengt na de hoorzittingen schriftelijk advies uit over de ingediende bezwaarschriften. Het college van Burgemeester en Wethouders neemt uiterlijk op 23 april een beslissing naar aanleiding van de bezwaren en het advies van de bezwaarschriftencommissie.

Het bezwarendossier ligt ter inzage tijdens openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Ook zijn deze stukken geplaatst bij de bekendmakingen en digitaal in te zien op deze pagina

Aanwezigheid bij de hoorzitting

Wilt u aanwezig zijn bij één van de hoorzittingen of wilt u uw ingediende bezwaarschrift toelichten? Dan kunt zich opgeven via bezwaarbiomc@waddinxveen.nl. In tegenstelling tot eerder kunt u zich ook na 3 maart nog opgeven.

RSS