Enquête afwegingskader overlastbomen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Enquête afwegingskader overlastbomen

Enquête afwegingskader overlastbomen

Dit item is gearchiveerd op 20-05-2017

Geef uw mening over het afwegingskader overlastbomen door de enquête in te vullen!

Het groenbeleid van de gemeente bevat een afwegingskader voor overlastbomen. Het afwegingskader helpt om zo objectief mogelijk te bepalen of een boom moet worden opgeknapt, gesnoeid of gekapt. Hierbij wordt rekening gehouden met de waarde van de boom en de ervaren mate van overlast (en gevaar). De gemeente wil haar beslissingen over onderhoud, snoeien en kappen van bomen zo duidelijk mogelijk communiceren. Wilt u ons helpen onze communicatie te verbeteren door het invullen van deze enquête? Invullen kost ongeveer 5 tot 10 minuten. Alvast bedankt!

Link naar enquête, graag invullen voor 20 mei 2017 

RSS