De gemeente Waddinxveen heeft per januari 2018 één verordening voor het sociaal domein

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > De gemeente Waddinxveen heeft per januari 2018 één verordening voor het sociaal domein

De gemeente Waddinxveen heeft per januari 2018 één verordening voor het sociaal domein

Dit item is gearchiveerd op 10-10-2017

Per januari 2018 hanteert de gemeente Waddinxveen nog maar één verordening in plaats van twaalf verschillende verordeningen voor het hele sociaal domein. Als één van de eerste gemeente in Nederland zet Waddinxveen deze stap. Gisterenavond heeft de gemeenteraad de nieuwe verordening vastgesteld.

Deze nieuwe verordening maakt het een stuk makkelijker en overzichtelijker. Het is een grote stap vooruit voor inwoners; de werkwijze, regels, rechten en plichten zijn nu in één verordening te vinden en zijn op elkaar afgestemd. Het is niet alleen makkelijker voor inwoners maar ook voor de gemeente zelf en voor samenwerkende partners.

Sinds 2015 heeft ook Waddinxveen een bredere verantwoordelijkheid op het sociaal domein: jeugdzorg, verbreding van de Wmo, de uitvoering van de Participatiewet, het kwam er allemaal bij. Waddinxveen ontwikkelde daarop een integrale dienstverlening. Dat betekent dat de gemeente alle hulpvragen van een inwoner tegelijkertijd behandelt. Om écht een integrale afweging te maken bij het verlenen van maatwerk, én oog te hebben voor de effecten van aanpassingen in de regels, is één verordening Sociaal Domein het handigst.

De nieuwe verordening zorgt ervoor dat inwoners zoveel als mogelijk meedoen in de samenleving, met inzet van hun sociale netwerk, algemene voorzieningen en eventueel professionele ondersteuning, als dat nodig is. Hiermee hebben inwoners niet alleen zo min mogelijk te maken met verschillende hulpverleners, organisaties en schotten, maar ook niet met tegenstrijdige regels, dubbel werk en het rondpompen van geld

De Verordening Sociaal Domein Waddinxveen 2018 is in september door de gemeenteraad van Waddinxveen vastgesteld en treedt per 1 januari 2018 in werking.

Ingetrokken verordeningen

 • Verordening maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2016;
 • Verordening jeugdhulp Waddinxveen 2016;
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Waddinxveen 2012;
 • Verordening Regeling bijdrage maatschappelijke activiteiten 2015;
 • Verordening maatschappelijke participatie;
 • Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015;
 • Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet, Waddinxveen 2015;
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015
 • Verordening Individuele Studietoeslag Waddinxveen 2015;
 • Verordening Individuele Inkomenstoeslag Waddinxveen 2015;
 • Re-integratieverordening Waddinxveen 2015.
 • Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015, gemeente Waddinxveen.
RSS