Cyclus en gemeente verbeteren doorstroming afvalbrengstation

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Cyclus en gemeente verbeteren doorstroming afvalbrengstation

Cyclus en gemeente verbeteren doorstroming afvalbrengstation

Dit item is gearchiveerd op 18-01-2018

Sinds 1 januari 2018 is het nieuwe afvalbeleid ‘Afval Scheiden loont’ van kracht. In de eerste week van het nieuwe jaar zijn er verkeersproblemen ontstaan bij het afvalbrengstation. Het nieuwe beleid vraagt meer tijd bij het informeren van inwoners en het afhandelen van betalingen.

Gemeente Waddinxveen heeft met Cyclus een actieplan opgesteld om de doorstroming te verbeteren en lange wachttijden en verkeersproblemen te voorkomen.

Er is geanalyseerd wat de lange wachttijden veroorzaakt. Het nieuwe beleid zorgt onder andere voor andere aanbiedregels op het afvalbrengstation. Zo betalen inwoners voor het aanbieden van restafvalzakken van 60 liter €1.50 per zak, gelijk aan het tarief voor één storting in een ondergrondse restafvalcontainer. Ook is het toezicht verscherpt. Voor restafval moet worden betaald, ook wanneer dat naar het Afvalbrengstation wordt gebracht.

Oplossing
Afgesproken is om de informatie over het nieuwe beleid aan inwoners te verbeteren door het uitdelen van een informatiefolder aan bezoekers van het afvalbrengstation. Verder wordt de doorstroming verbeterd en versneld door het inzetten van een draadloos pinapparaat. Ook wordt er steekproefsgewijs gecontroleerd, in plaats van dat iedereen wordt gecontroleerd. Indien nodig zet Cyclus extra personeel in.
Verder onderzoekt de gemeente of het mogelijk is een tijdelijke opstelstrook te creëren om filevorming op de rotonde te voorkomen.

Nieuw afvalbrengstation
Het afvalbrengstation op de huidige locatie voldoet niet meer aan de eisen van nu. Het college wil een nieuw duurzaam afvalbrengstation bouwen op een andere locatie. Hiermee kan de gemeente de service voor haar inwoners verbeteren en grondstoffen maximaal scheiden. Het locatieonderzoek is afgerond en het raadsvoorstel voor de investeringsaanvraag wordt voorbereid. Het doel is om in 2020 een nieuw, duurzaam eco-station te openen.

RSS