College op werkbezoek bij polder Bloemendaal

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > College op werkbezoek bij polder Bloemendaal

College op werkbezoek bij polder Bloemendaal

Dit item is gearchiveerd op 27-04-2017

Op dinsdag 18 april heeft het college een werkbezoek gebracht aan de polder Bloemendaal.

Nadat het college welkom werd geheten op het bedrijf Tas Boomkwekerij, kregen zij een bedrijfspresentatie. Vervolgens zijn door diverse sprekers de verschillende ontwikkelingen in de polder uitgebreid toegelicht. Het college werd door Henk van der Smit, namens het bedrijfsleven en de St. Greenport, Luuk Oevermans, namens Staatsbosbeheer, en gemeentelijk projectleider Robert Jan van den Brink bijgepraat over het succesvolle Glassaneringsproject en project Weids Bloemendaal.

Centraal stond de bijzondere aanpak in beide projecten die, zoals door burgemeester Cremers werd aangestipt, het 'schoolvoorbeeld' van publiek-private samenwerking zijn. Met name het project Weids Bloemendaal is bijzonder: dit project is tot stand gekomen voor en door de bewoners, ondernemers en organisaties die actief zijn in de polder. Zo zijn onder meer wandelpaden aangelegd, is het landschap hersteld en wordt actief ingezet op het weidevogelbeheer. Beide projecten zijn mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit de provincie Zuid-Holland en dragen bij aan de versterking en het behoud van de polder Bloemendaal. Tijdens het bezoek werd Henk van der Smit door wethouder De Jong bedankt voor zijn vele inspanningen om met name het Glassaneringsproject tot een succes te maken.

Na afloop van de uitgebreide toelichting maakte het College een wandeling door de polder, langs onder meer de vorig jaar gerealiseerde uitkijktoren en trekpont, via het laarzenpad richting Winterdijk. Hierbij kwamen de natuurwaarden in de polder goed aan bod: er werden hazen, diverse soorten weidevogels en de zeldzame Wilde Kievitsbloem gespot. Het College kijkt terug op een geslaagd bezoek aan dit Waddinxveense deel van het Groene Hart!

RSS