Bijeenkomst Internationale Vrouwendag op gemeentehuis

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Bijeenkomst Internationale Vrouwendag op gemeentehuis

Bijeenkomst Internationale Vrouwendag op gemeentehuis

Dit item is gearchiveerd op 16-03-2018

In het kader van Internationale Vrouwendag d.d. 8 maart, waren vandaag vrouwelijke kandidaten van de Waddinxveense politiek op het gemeentehuis aanwezig, op uitnodiging van de wethouders Jannette Nieboer en Brigitte Leferink. De partijen CDA, PCW, WeWa en PvdA/GroenLinks waren voor een ontbijt bijeengekomen om te praten over gelijke rechten voor mannen en vrouwen en de empowerment van vrouwen en meisjes. Onderwerpen als armoede, gelijke beloning, geweld achter de voordeur, kinderopvang en mantelzorg passeerden de revue.

Als gezamenlijk speerpunt voor de komende vier jaar is afgesproken om geweld achter de voordeur van jong tot oud zien terug te dringen. Verder spraken ze af om 8 maart ieder jaar met elkaar bijeen te komen om internationale Vrouwendag te vieren en onderwerpen die vrouwen specifiek raken te bespreken.

RSS