Bert Cremers ontvangt ereburgerschap Waddinxveen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Bert Cremers ontvangt ereburgerschap Waddinxveen

Bert Cremers ontvangt ereburgerschap Waddinxveen

Dit item is gearchiveerd op 27-11-2017

De heer H.P.L. Cremers (Bert) ontving tijdens zijn afscheid als burgemeester van de gemeente Waddinxveen op vrijdagmiddag 27 oktober het ereburgerschap van de gemeente Waddinxveen. Hij ontvangt deze onderscheiding als blijk van waardering voor zijn inzet en betekenis voor de Waddinxveense samenleving gedurende de ruim acht jaar dat hij het ambt van burgemeester van de gemeente Waddinxveen heeft bekleed.

Bert Cremers heeft te kennen gegeven dat hij zijn politieke loopbaan als burgemeester beëindigt.

Gelet op het feit dat hij van 1 juni 2009 tot 1 november 2017 burgemeester is geweest van de gemeente Waddinxveen en gelet op zijn hierna genoemde verdiensten komt hij in aanmerking voor benoeming tot Ereburger van Waddinxveen.

Bert Cremers is burgemeester geweest in een periode waarin het openbaar bestuur grote veranderingen heeft gekend. Te denken valt aan de decentralisaties en de opschaling van gemeenten. In deze dynamische en voortdurend veranderende omgeving heeft hij zowel voor de inwoners, als het dorp als de regio veel betekend.

  • Burgervaderschap

Hij was een zichtbare burgemeester op alle momenten dat het nodig was. Maar ook als het niet nodig was, was hij er. Hij was benaderbaar voor alle burgers (zowel jong als oud) en leefde zich in ieder situatie en in ieder persoon in (ongeacht afkomst, geaardheid, geloofsovertuiging, etc.). Hij was altijd aanwezig in het dorp en had hart voor het rijke verenigingsleven in Waddinxveen. Direct en indirect heeft hij veel betekend voor veel uiteenlopende maatschappelijke initiatieven in het dorp. Kortom… hij was een burgervader voor alle Waddinxveners en droeg iedereen een warm hart toe.

  • Top 10 Beste overheidsorganisaties

Onder zijn burgemeesterschap heeft de organisatie in 2017 een positie bereikt bij de top 10 van beste overheidsorganisaties.

  • Groenalliantie

De Groenalliantie heeft als gevolg van het uittreden van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn roerige tijden doorgemaakt. Als voorzitter van de Groenalliantie heeft hij de toekomst van de Groenalliantie zeker gesteld door onder meer afspraken te maken met alle partijen over de gevolgen van het uittreden van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn.

  • Regionale samenwerking

Hij heeft als lid van het Dagelijks Bestuur met de portefeuille P&O een belangrijke rol gespeeld in de transformatie van het Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden-Holland tot de nieuwe netwerksamenwerking Regio Midden-Holland. Ook heeft hij, nadat de Waddinxveense burgers zich in 2011 middels een referendum uitspraken tegen een gemeentelijke herindeling met Gouda, gestaan voor de zelfstandigheid van Waddinxveen en eveneens de belangen van Waddinxveen in de regio behartigd.

  • Crisisnoodopvang

Het was voor hem geen enkel punt van discussie dat Waddinxveen iets moest doen ten tijde van de verhoogde asielinstroom. Dit heeft geleid tot verzorgen van crisisnoodopvang voor de duur van drie dagen voor ca. 150 vluchtelingen. Ook is er een aanbod gedaan aan het COA voor het verzorgen van langdurige noodopvang (hier is uiteindelijk door het COA vanaf gezien).

Bij toekenning van het predikaat “Ereburger van de gemeente Waddinxveen” wordt aan de nieuwe ereburger de erepenning, de draagmedaille, alsmede een oorkonde uitgereikt. Eveneens vindt aantekening plaats in het “Ereboek der gemeente Waddinxveen”.

RSS