Afvoeren slootafval

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Afvoeren slootafval

Afvoeren slootafval

Dit item is gearchiveerd op 12-12-2017

Door slootwerkzaamheden ligt er slootvuil ligt langs wegen, fietspaden en op de bermen en gazons. De aannemer is bezig dit vuil af te voeren.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door het Hoogheemraadschap en de gemeente. Het afvoeren van het slootvuil langs de wegen en fietspaden levert geen problemen op. Maar het afvoeren van het vuil vanaf de bermen en gazons is lastiger door de bodemgesteldheid en de weersomstandigheden. Om geen onnodige schade te veroorzaken kan het gebeuren dat op verschillende bermen en gazons het slootvuil (wat langer) blijft liggen.

RSS