Uitleg duurzame energie

Home > Inwoners > Duurzame energie > Uitleg duurzame energie

Uitleg duurzame energie

Gemeente Waddinxveen wil in 2025 25% van haar energiebehoefte duurzaam opwekken. Meer informatie hierover leest u in de duurzaamheidsvisie. Deze duurzaamheidsambitie kent verschillende aspecten o.a. : Zon en Wind, warmte en Mobiliteit. Op deze pagina leest u meer informatie over de opwek van duurzame elektriciteit.

  • Uitleg duurzame energie
  • Planning
  • Mogelijkheden locaties zon- en windenergie
  • Zonnepanelen
  • Oplaadpalen voor elektrische auto’s

Uitleg duurzame energie
Gemeente Waddinxveen wil in 2025 25% van haar energiebehoefte duurzaam opwekken. Daarom zetten we in op energiebesparing en verkennen we hoe en waar zon- en windenergie in onze gemeente toegepast kunnen worden. Met dit factsheet laten we zien wat de opgave is en welke combinatiemogelijkheden er zijn. Graag verkennen we die mogelijkheden met u als inwoner. De aftrap hiervoor is gegeven tijdens de duurzaamheidvierdaagse op 30 oktober. Het verslag van deze avond leest u hier.