Duurzaamheid

Home > Inwoners > Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de gemeente Waddinxveen. Daarom heeft de raad op 20 april 2016 de Duurzaamheidsvisie 2015–2025 vastgesteld.

Om de Duurzaamheidsvisie te concretiseren hebben inwoners en ondernemers nagedacht over de belangrijkste onderwerpen voor de komende twee jaar. Dit heeft geresulteerd in een top 10 voor 2018-2019. Er is gekeken welke concrete acties de gemeente, maar ook inwoners en ondernemers, kunnen ondernemen. Deze acties zijn terugvinden op de interactieve kaart! Wanneer acties zijn afgerond of wanneer er nieuwe acties bijkomen, wordt de kaart aangepast. Zo kunt u op de hoogte blijven van alle duurzame ontwikkelingen in Waddinxveen.

Klik op de interactieve kaart.

Meer weten over Duurzaamheid en het verduurzamen van uw woning?
Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied duurzame maatregelen aan huis, zoals isoleren, zonnepanelen, vervangen van kozijnen en het gebruiken van regenwater. Op deze website worden bezoekers geïnformeerd en geadviseerd over de mogelijkheden. Ook staan daar alle leningen en subsidies. Het Duurzaam Bouwloket treedt in opdracht van de gemeente op als onafhankelijke intermediair tussen overheid en bedrijfsleven. Nieuwsgierig? Ga naar www.duurzaambouwloket.nl.

Monitoring
De gemeente monitort de voortgang voor de duurzaamheidsvisie, zodat inwoners kunnen zien wat er gebeurt op het gebied van duurzaamheid in de gemeente. Een overzicht van de projecten in de gemeente kunt u vinden op Enervisa.

Contact
Als u verder nog vragen heeft of projecten mist op de website,  bel dan de gemeente 140182 of stuur een e-mail naar: duurzaamheid@waddinxveen.nl

 • Inwonerswerkgroep Duurzaam Waddinxveen

  Duurzaam Waddinxveen logo

  De  werkgroep Duurzaam Waddinxveen heeft als hoofddoel de inwoners  van Waddinxveen te informeren over allerlei aspecten van duurzaamheid en wat je als burger zelf kunt bijdragen om te komen tot een duurzamer Waddinxveen.

 • Fairtradegemeente Waddinxveen

  logo fairtrade gemeente waddinxveen

  Op de elektronische informatieborden aan de toegangswegen staat ‘Welkom in Fairtradegemeente Waddinxveen’. Ons dorp is een van de 65 Nederlandse gemeenten die deze eervolle titel mogen voeren. Met steun van de gemeente zet een groep inwoners zich in voor meer eerlijke producten in het boodschappenkarretje. Dat draagt bij aan een duurzame samenleving.

 • Duurzaam wonen

  duurzaam bouwloket

  Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzame maatregelen aan huis, zoals isoleren, zonnepanelen, vervangen van kozijnen en het gebruiken van regenwater.

 • Elektrisch rijden en openbare oplaadpaal aanvragen

  Gemeente Waddinxveen stimuleert het gebruik van elektrische auto’s. Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving omdat er tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Daarom draagt elektrisch rijden bij aan verwezenlijken van de ambities voor duurzaamheid van de gemeente.