Duurzaamheid

Home > Inwoners > Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de gemeente Waddinxveen. Daarom heeft de raad op 20 april 2016 de Duurzaamheidsvisie 2015–2025 vastgesteld.

De gemeente wil een schone en gezonde leefomgeving, duurzame energiegebruik en een economie waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden. Dit kan de  gemeente niet alleen en zij roept dan ook de inwoners op actief mee te helpen.

In het uitvoeringsprogramma zijn veel activiteiten opgenomen. Bijvoorbeeld het plaatsen van openbare laadpalen elektrische voertuigen, stimuleren van het gebruik van energiezuinige materialen waardoor er duurzamer gebouwd wordt en het toepassen van LED in de openbare verlichting. De visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma kunt u vinden in de bijlages. De gemeente monitort de voortgang voor de duurzaamheidsvisie, zodat inwoners kunnen zien wat er gebeurt op het gebied van duurzaamheid in de gemeente. Een overzicht van de projecten in de gemeente kunt u vinden op Enervisa.

Meer praktische informatie over de verschillende duurzaamheidsthema’s binnen de gemeente vindt u op de website. Als u verder nog vragen heeft of projecten mist die u niet op de website kunt vinden kunt u de gemeente bellen of een mail sturen naar: duurzaamheid@waddinxveen.nl

 • Inwonerswerkgroep Duurzaam Waddinxveen

  Duurzaam Waddinxveen logo

  De  werkgroep Duurzaam Waddinxveen heeft als hoofddoel de inwoners  van Waddinxveen te informeren over allerlei aspecten van duurzaamheid en wat je als burger zelf kunt bijdragen om te komen tot een duurzamer Waddinxveen.

 • Fairtradegemeente Waddinxveen

  logo fairtrade gemeente waddinxveen

  Op de elektronische informatieborden aan de toegangswegen staat ‘Welkom in Fairtradegemeente Waddinxveen’. Ons dorp is een van de 65 Nederlandse gemeenten die deze eervolle titel mogen voeren. Met steun van de gemeente zet een groep inwoners zich in voor meer eerlijke producten in het boodschappenkarretje. Dat draagt bij aan een duurzame samenleving.

 • Duurzaam wonen

  duurzaam bouwloket

  Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzame maatregelen aan huis, zoals isoleren, zonnepanelen, vervangen van kozijnen en het gebruiken van regenwater.

 • Elektrisch rijden en openbare oplaadpaal aanvragen

  Gemeente Waddinxveen stimuleert het gebruik van elektrische auto’s. Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving omdat er tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Daarom draagt elektrisch rijden bij aan verwezenlijken van de ambities voor duurzaamheid van de gemeente.