Veelgestelde vragen over Verkeer

Home > Inwoners > Documentenlijst > Veelgestelde vragen over Verkeer

Veelgestelde vragen over Verkeer

1. Snelheid

Vraag: Ik heb het idee dat er bij mij in de straat te hard wordt gereden. Kan er gecontroleerd worden?.

Antwoord: Alle meldingen over snelheid willen we eerst objectief vaststellen. We doen daarvoor een snelheidsmeting. We hebben hiervoor apparatuur in huis. Via het meldpunt kunt u een melding doen. Vul hierbij in ieder geval heel specifiek in waar volgens u precies er hard wordt gereden (straat, ter hoogte van huisnummer xx), hoe lang u dit al ervaart (bijvoorbeeld: altijd al of sinds 1 februari van dit jaar) en op welke momenten van de dag u dit ervaart (bijvoorbeeld alleen ’s avonds). Een aandachtspunt hierbij is dat er in de meeste woonwijken een snelheidslimiet van 30 km/h geldt. Maar dat lijkt in een smalle straat nog steeds heel hard als je zelf niet in de auto zit. Wees u hiervan bewust als u in de auto zit en rijd langzaam: mensen die in de woonstraten te hard rijden zijn vaak ook zelf wijkbewoner.

2. Parkeerplaatsen

Vraag: Ik ervaar in mijn straat/buurt/wijk een tekort aan parkeerplaatsen. Wat kan de gemeente daaraan doen?

Antwoord: We hebben parkeerbeleid. Hierin hebben we beschreven wat we een acceptabele parkeersituatie vinden en wanneer we een situatie een knelpunt vinden waar we wat aan willen doen. Daarnaast worden er regelmatig parkeeronderzoeken gedaan in Waddinxveen, waarmee we de situatie in beeld hebben. Op basis van het beleid en het onderzoek is er een overzicht van plekken waar we de komende jaren de parkeersituatie willen verbeteren. Dit overzicht en het parkeerbeleid zijn te vinden via www.waddinxveen.nl/parkeerbeleid.

3. Gele strepen

Vraag: Kunnen er bij mij in de straat gele strepen worden aangebracht? Er wordt namelijk veel op de stoep geparkeerd of geparkeerd zodat ik mijn garage niet goed kan bereiken.

Antwoord: Dit soort parkeergedrag valt onder ‘hinderlijk parkeren’. Hierop is handhaving mogelijk. Immers, van weggebruikers verwachten we dat hij/zij weet dat je op een stoep of voor een uitrit niet mag parkeren. Hiervoor zijn dus geen extra maatregelen, zoals gele strepen nodig. Bij sommige andere situaties kunnen we wel maatregelen nemen, zoals een ononderbroken gele streep of een parkeerverbod met borden.

4. Oversteekplaatsen voor voetgangers

Vraag: Kan er een zebrapad worden aangelegd?

Antwoord: Later dit jaar (in 2016) is gepland dat we beleid opstellen over hoe we omgaan met oversteekvoorzieningen voor voetgangers. Mogelijk passen we dan een aantal locaties in Waddinxveen aan. Tot die tijd laten we alles zoals het nu is. Een belangrijk uitgangspunt is verkeersveiligheid. Een oversteekplaats zonder zebrapad is in veel gevallen veiliger dan een oversteekplaats met zebrapad. Zebrapaden en oversteekvoorzieningen leggen we alleen aan op 50 km/h-wegen. Deze locaties worden altijd op een verhoging aangelegd.

5. Voorrang voor fietsers

Vraag: In Waddinxveen hebben fietsers geen voorrang op rotondes. In veel andere gemeentes wel. Kan dat veranderen?

Antwoord: Later dit jaar (in 2016) is gepland dat we beleid opstellen over hoe we omgaan met voorrang voor fietsers op rotondes. Mogelijk passen we dan de rotondes in Waddinxveen aan. Tot die tijd laten we alles zoals het nu is.

6. (Her)inrichting van wegen

Vraag 1: Mijn straat wordt/is anders ingericht. Op basis waarvan gebeurt dit?

Vraag 2: Kan de snelheid op deze weg van 80 km/h naar 60 km/h worden teruggebracht. Dat lijkt mij veiliger.

Antwoord: We richten al onze wegen in op basis van Duurzaam Veilig. Bijna alle gemeenten in Nederland doet dit. Op www.waddinxveen.nl/duurzaamveilig leggen we op een eenvoudige manier uit wat Duurzaam Veilig is en hoe dat er op straat uitziet. Als we al onze wegen Duurzaam Veilig inrichten, zorgt dat voor duidelijkheid en daardoor meer veiligheid.

7. Verkeersborden

Vraag: Kan er bij mij in de straat een (extra) verkeersbord neergezet worden?

Antwoord: In 2015 zijn alle verkeersborden in Waddinxveen in beeld gebracht. Binnenkort halen we alle overbodige verkeersborden weg. Overbodige of teveel verkeersborden kunnen een rommelig en onoverzichtelijk straatbeeld geven. Voor de verkeersveiligheid en de uitstraling van buurten is er daarom voor gekozen om de wettelijk verplichte borden te laten staan, en verder zoveel mogelijk borden te verwijderen.

8. Hekjes en paaltjes

Vraag: Kan er een hekje of paaltje op de stoep/het fietspad gezet worden?

Antwoord: We hebben beleid voor het plaatsen van paaltjes en hekjes. Uitgangspunt is zo min mogelijk paaltjes en hekjes. Alleen waar het niet anders kan worden ze geplaatst. Dit ten behoeve van een goede toegankelijkheid voor hulpdiensten en mindervaliden. Ook kunnen hekjes en paaltjes onveilig zijn voor oudere en/of slechtziende fietsers.

Overige vragen over verkeer en verkeersbeleid

Bij andere vragen over verkeer en verkeersbeleid kunt u het ‘Mobiliteitsplan Waddinxveen 2013-2020’ raadplegen. Het mobiliteitsplan vindt u via www.waddinxveen.nl/mobiliteitsplan