Shared Space in Waddinxveen

Home > Inwoners > Documentenlijst > Shared Space in Waddinxveen

Shared Space in Waddinxveen

shared spacegebied

Het gebied tussen het Coenecoop College en het centrum (zie overzichtskaart) is ingericht naar de ontwerpfilosofie ‘Shared Space’; ‘gedeelde ruimte’.

Dit houdt in dat er verschillende verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers en automobilisten) van hetzelfde gebied gebruik maken. In het gebied is geen onderscheid gemaakt tussen rijbaan, fietspad en wandelpaden. Ook de rijrichting is niet vastgelegd. De ruimte wordt gedeeld door de verschillende aanwezige weggebruikers. Deze inrichting functioneert goed als alle verkeersdeelnemers opletten en met gepaste snelheid aan het verkeer deelnemen. De omgeving wordt, door de grote mate van oplettendheid van het verkeer, veilig en leefbaar.

Hans Mondermans is de grondlegger van ‘Shared Space’. Hij wilde eenvoud en menselijkheid terugbrengen in het ontwerp van de openbare ruimte. Sinds de jaren ’90 zijn zowel in Nederland als in het buitenland gebieden ingericht volgens de ontwerpfilosofie ‘Shared Space’. Voorbeelden zijn de Exhibition Road in Londen, de Steenstraat in Arnhem, het plein bij schouwburg ‘De Lawei’ in Drachten.

Shared Space in Waddinxveen

In Waddinxveen is gekozen om het gebied tussen het nieuwe centrum en sporthal De Dreef in te richten als Shared Space-gebied, omdat het geen doorgaande route is voor autoverkeer. Ook speelt de aantrekkelijkheid van het gebied voor fietsers en voetgangers een rol. Het gebied is nu meer een verblijfsruimte dan een verkeersruimte, wat bijdraagt aan de veiligheid en leefbaarheid van het gebied.

Shared Space in kernwoorden

Delen – gelijkwaardigheid – veiligheid – leefbaarheid - verblijfsruimte.

Tips

  •  Kijk goed om u heen
  •  Wees er zeker van dat anderen u zien, door oogcontact te maken
  •  Denk aan uw snelheid, zodat u tijd heeft om goed te kijken en te communiceren
  •  Houd rekening met andere verkeersdeelnemers

Heeft u vragen, opmerkingen of tips?

Voor al uw vragen over Shared Space kunt u contact opnemen met Maaike Kerstens van de gemeente Waddinxveen via www.waddinxveen.nl/contactformulier of via telefoonnummer 140182.