Collectieve Zorgverzekeringen voor minima 2019

Home > Inwoners > Documentenlijst > Collectieve ziektekostenverzekering > Collectieve Zorgverzekeringen voor minima 2019

Collectieve Zorgverzekeringen voor minima 2019

De gemeente Waddinxveen heeft, samen met een aantal andere gemeenten, een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten voor mensen met een minimuminkomen. Het gaat hier om de Zorg Zeker polis van Zorg en Zekerheid met de aanvullende verzekering AV-Standaard.

Inkomensondersteuning door gemeente

De gemeente Waddinxveen vindt uw gezondheid belangrijk. Daarbij hoort een goede en betaalbare zorgverzekering. Inwoners die gebruik maken van AV-Standaard krijgen naast een uitstekende dekking ook een forse korting op de premie van de verzekering van Zorg en Zekerheid. Hiermee kunt u € 27,99 per maand per verzekerde besparen.

Speciaal voor chronisch zieken en gehandicapten is er de AV-Top verzekering. Voor deze verzekering geldt een maandelijkse besparing van € 33,46.

Voor deze verzekeringen geldt dat:

 • U een korting krijgt van 9% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekering. De gemeente Waddinxveen vergoedt een deel van het premiebedrag. Zie in het onderstaande overzicht.
 • U toegang heeft tot extra vergoedingen voor onder andere brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdragen voor thuiszorg.
 • Zorg en Zekerheid u altijd accepteert, ook bij een mindere gezondheid.
 • U gebruik kunt maken van het Betaalgemak van Zorg en Zekerheid. Dit betekent dat als u een nota eigen risico ontvangt u er voor kunt kiezen deze nota in termijnen te betalen.

In onderstaand overzicht ziet u de bedragen:

Basisverzekering en aanvullende verzekering AV-Standaard in 2019

zonder korting

met korting

Basisverzekering (Zorg Zeker Polis)

€ 124,15

€ 112,98

Aanvullende Verzekering Standaard

€ 20,25

 € 18,23

Totaal

€ 144,40

€ 131,21

Gemeentemodule

€ 14,80

GRATIS

Totaal

€ 159,20

Door u te betalen

€ 131,21

Basisverzekering en aanvullende verzekering AV-Top in 2019

zonder korting

met korting

Basisverzekering (Zorg Zeker Polis)

€ 124,15

€ 112,98

Aanvullende Verzekering AV-Top

€ 42,95

 € 38,66

Totaal

€ 167,10

€ 151,64

Gemeentemodule

€ 18,00

GRATIS

Totaal

Door u te betalen

€ 185,10

€ 151,64

Zorgtoeslag

De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor uw zorgverzekering. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder zorgtoeslag u krijgt. Dit geldt niet als u een minimuminkomen hebt. Via de Belastingdienst kunt u waarschijnlijk een deel van de premie vergoedt krijgen. Dit heet de Zorgtoeslag. De Zorgtoeslag heeft u over 2018 misschien al toegekend gekregen. Als er in uw situatie niets is gewijzigd wordt de Zorgtoeslag in 2019 automatisch toegekend.

Regeling specifieke zorgkosten

Sommige ziektekosten kunt u van uw belasting aftrekken. Bijvoorbeeld dieetkosten, kosten voor hulpmiddelen, kosten voor medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. Op de website van de Belastingdienst staat een overzicht van de ziektekosten die aftrekbaar zijn. De regeling specifieke zorgkosten geldt behalve voor uzelf ook voor andere personen binnen uw huishouden.

Voor meer informatie kunt u de website van de belastingdienst raadplegen: www.belastingdienst.nl

Hoe stapt u over?

Wilt u meer weten over de collectieve zorgverzekering van de gemeente Waddinxveen of wilt u overstappen? U kunt zich digitaal aanmelden. Ga naar www.gezondverzekerd.nl, selecteer de gemeente Waddinxveen en doorloop de vragen. U ziet dan wat u aan nieuwe premie zult betalen in uw specifieke situatie. Bovendien is het mogelijk om een vergelijking te maken met uw huidige zorgverzekering. U kunt zich tot het laatste moment (t/m 31-12-2018) online aanmelden. De aanvraag vanuit Gezondverzekerd wordt direct naar de zorgverzekeraar en de gemeente verzonden. De opzegging bij de oude verzekeraar wordt automatisch geregeld. Overstappen kan tot 1 januari 2019. U wordt altijd geaccepteerd.

Wij wijzen u erop, dat u na het doorlopen van de vragen op de website geen rechten kunt ontlenen!
De gemeente Waddinxveen voert na aanmelding nog een inkomens- en vermogenstoets uit (-zie de algemene voorwaarden).

Geen verplichting tot deelname

U bent niet verplicht om deel te nemen aan de collectieve verzekering. Dat is uw eigen keuze en verantwoordelijkheid. Deze collectieve ziektekostenverzekering biedt u, naast de vergoeding voor de eigen bijdrage, nog meer voordelen, waaronder volledige vergoeding voor een groot aantal kosten, een korting op en een bijdrage in de premie van de gemeente. Als u nog niet deelneemt aan de collectieve verzekering, dan geven wij u in overweging mee om over te stappen naar deze verzekering.

Indien u besluit om niet over te stappen en bij uw eigen zorgverzekeraar te blijven en u heeft hoge zorgkosten, dan wordt bij een eventuele aanvraag voor bijzondere bijstand voor de extra medische kosten, eerst gekeken naar de vergoedingen die de gemeentelijke collectieve zorgverzekering vergoed zou hebben.

Algemene voorwaarden:

 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • Uw gezamenlijk netto-inkomen is op 1 december 2018 niet hoger dan 130% van de op u van toepassing zijn de bijstandsnorm.
  (U toont dit aan d.m.v. de meest recente uitkeringsspecificatie en/of salarisspecificatie. U dient ook inkomsten uit alimentatie voor uzelf en/of voor uw kind op te geven en tevens de inkomsten van de voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst te vermelden en hier bewijsstukken van te overleggen).
  Huur- en Zorgtoeslag wordt niet als inkomen gezien.
 • Uw vermogen bedraagt op 1 december 2018 niet meer dan:
  • € 12.040,- voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders.
  • € 6.020,- voor alleenstaanden.
   (U dient recente bewijsstukken van uw vermogen voor te leggen)
   Indien u geen verzekering voor uw begrafenis hebt af kunnen sluiten en u hebt voor uw begrafenis een geldbedrag gereserveerd, dan wordt hier voor € 7.054,00 per persoon rekening mee gehouden. (Ook dit dient u aan te tonen.)

Hoe hoog is een minimuminkomen?

Uw netto-inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag.

 • Voor gehuwden / samenwonenden:
  • 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.758,25
  • pensioengerechtigde leeftijd € 1.893,50
 • Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  • 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.230,75
  • pensioengerechtigde leeftijd € 1.385,-

Voor personen jonger dan 21 jaar gelden andere bijstandsnormen. Ook kan vanwege uw woonsituatie een andere norm/toeslag/korting van toepassing zijn.

Hulp nodig of heeft u een vraag?

Kijkt u dan voor informatie op: www.zorgenzekerheid.nl
U kunt ook bellen met Zorg en Zekerheid, tel. 071-5825825.

Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Waddinxveen.
Op werkdagen kunt u tussen 09:00 en 17:00 uur bellen naar telefoonnummer 14 0182.