Uitleg aardgasloos wonen

Home > Inwoners > Aardgasloos wonen > Uitleg aardgasloos wonen

Uitleg aardgasloos wonen

CO2 neutrale gemeente
Bijna ongemerkt veranderen we het klimaat en daarmee onze leefomgeving. Dit komt omdat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. We verbranden op grote schaal fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) in fabrieken, huizen, voor vervoer en in energiecentrales. Hier moet verandering in komen. Daarom heeft de gemeenteraad afgesproken dat Waddinxveen op termijn een CO2-neutrale gemeente wil zijn.

Klimaatakkoord
Nederland heeft samen met 194 andere landen het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. In het Klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland beloofd hard aan de slag te gaan om de CO₂-uitstoot naar nul te verlagen en zo de temperatuurstijging ruim onder de twee graden te houden. Dit betekent dat onze energievoorziening in 2050 vrijwel volledig CO2-neutraal moet zijn.

2050 lijkt ver weg, maar het is een forse ambitie als u zich realiseert dat we de komende jaren moeten leren hoe we kunnen stoppen met aardgas en daarna 200.000 -250.000 woningen per jaar aardgasvrij moeten maken. Daarnaast heeft de regering besloten om de gaswinning in Groningen sterk te verlagen. Omdat we ook niet te veel afhankelijk willen worden van Russisch aardgas is dat een tweede reden om te stoppen.  


Regierol
De gemeente heeft vanuit de rijksoverheid de regierol gekregen in de warmtetransitie. Dit betekent dat zij de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moeten leiden. De gemeente heeft de taak om voor elke wijk een plan te maken om van het gas af te gaan. (Transitievisie Warmte)

Nieuwbouw wordt niet meer aangesloten op aardgas, voor bestaande woningen moet gezocht worden naar de beste alternatieven. Omdat een groot deel van de maatregelen in de woning moet plaatsvinden, kan en wil  gemeente Waddinxveen een wijk niet aardgasvrij maken zonder de medewerking van haar inwoners. Daarom is Waddinxveen een participatietraject gestart om inwoners te informeren en samen met andere betrokken partijen, zoals woningcorporaties en het netwerkbedrijf naar een goede oplossing te zoeken.