Inwoners die een activiteit voor hun straat, buurt of wijk willen organiseren, kunnen subsidie aanvragen bij Stichting WijkWallet. Daarnaast had de gemeente Waddinxveen ook de Subsidieregeling Jongerenfonds om activiteiten voor en door jongeren te subsidiëren. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2022 besloten dat subsidie voor activiteiten voor en door jongeren vanaf 1 januari 2023 ook aangevraagd kan worden bij Stichting WijkWallet, in plaats van bij de gemeente. De Subsidieregeling Jongerenfonds geldt dan niet meer.

Het volledige besluit is terug te lezen via www.officielebekendmakingen.nl(externe link).