De colleges van B&W van Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk maken bekend dat de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 is vastgesteld. Daarbij is ook vastgesteld dat deze partiële herziening niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en hoeft er daarom geen milieueffectrapport te worden opgesteld.

Bekijk de Structuurvisie(externe link)

Wijziging

In Alphen aan den Rijn is bij de vaststelling een wijziging geweest vergeleken met het eerder ter inzage gelegde ontwerp van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020. Deze wijziging gaat over “Op weg naar een Sterke Greenport” (geen weg door Natuurnetwerk Nederland nabij het Spookverlaat en het realiseren van een tweede oeververbinding voor Boskoop).

Inzien

De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (identificatienummers: NL.IMRO.0627.isvgpboskoop-0501, NL.IMRO.0484.SVgpboskoopher2020-VA01, of NL.IMRO.1901.SVGreenportherz1-SV80 of).

De partiële herziening ligt vanaf 18 maart 2021 zes weken ter inzage en kunt u door de coronamaatregelen alleen digitaal in te zien. Is dat voor u niet mogelijk? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 140182. Samen met u zoeken we dan naar een passende oplossing.

Bezwaar of beroep

Een structuurvisie is geen juridisch bindend document. Tegen de besluiten tot vaststelling van een structuurvisie kunt u daarom geen bezwaar maken of beroep instellen.