Op 24 maart 2021 heeft de gemeenteraad het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2021-2024 vastgesteld. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient elke gemeente aan te gegeven welke kapitaalgoederen zij beheert, wat het ambitieniveau daarbij is en hoe het beheer, zowel operationeel als financieel, moet worden uitgevoerd. Door middel van het IBOR geven we invulling aan deze verplichting.

Wat staat er in het IBOR?

  • Wat we de aankomende 4 jaar doen met onze verhardingen, bruggen, verlichting, groen, speelplaatsen en buitensportvelden
  • Welke integrale projecten we de aankomende 4 jaar uitvoeren in de openbare ruimte 
  • Wat onze doelen zijn voor de komende 4 jaar op het gebied van wegen en groen

Bekijk het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021-2024(externe link)