B&W hebben besloten om:

  • Een parkeerverbod in te stellen langs de rijbaan, tussen de noordrand van Coenecoop 550 en het kruispunt ten zuiden van Coenecoop 570 over een lengte van circa 130 meter door gele onderbroken strepen.

Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, ligt ter inzage bij de Publieksbalie van 27 november 2019 t/m 7 januari 2020.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.