B&W hebben besloten tot:

  • het afsluiten van de Plasweg tussen de uitweg van huisnummer 16b en een locatie ongeveer 60 meter ten noorden van deze uitweg;
  • het afsluiten van de IJsermanweg, het weggedeelte tussen IJsermanweg 3 en een locatie 30 meter ten zuiden van de Avondster.

Deze verkeersbesluiten, inclusief situatietekening, liggen ter inzage bij de Publieksbalie van 30 oktober t/m 10 december 2019. Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.