In het nationale Klimaatakkoord (2019) staat dat alle gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten worden gemaakt. Alle gemeenten moeten hiervoor plannen maken. Dat begint met een ‘Transitievisie Warmte (TVW)’. De Ontwerp TVW (de conceptversie) van Waddinxveen is door de gemeenteraad vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 14 juni tot en met 26 juli 2021. Op deze pagina leest u meer over de Ontwerp TVW van Waddinxveen, hoe u een zienswijze geeft en kunt u zich aanmelden voor de informatieavond.

Wat staat er in de (Ontwerp) TVW van Waddinxveen?

De TVW schetst de stappen naar een aardgasvrije gemeente in 2050. Er staat in beschreven:

  • de meest waarschijnlijke oplossingsrichtingen voor alle buurten in 2050;
  • een realistisch tijdspad waarop Waddinxveense buurten van het aardgas gaan;
  • voor de buurten waarvan de transitie vóór 2030 gepland is, zijn de potentiële alternatieve energie infrastructuren beschreven.

U kunt de Ontwerp TVW en de samenvatting nu al inzien. Een geprinte versie van de Ontwerp TVW kunt u telefonisch aanvragen via 14 0182 en vragen naar mevr. E. Dollee of mevr. S. Fisser.

De onderstaande knop verwijst door naar officiëlebekendmakingen.nl. De Ontwerp TVW en bijlagen zijn op deze website te vinden onder ‘externe bijlagen’ aan de linkerkant van die pagina. Of u kunt de Ontwerp TVW en bijlagen onder aan de pagina downloaden.

Bekijk de Ontwerp TVW

Zienswijze geven op de Ontwerp TVW

Alle inwoners van Waddinxveen kunnen van 14 juni tot en met 26 juli 2021 een zienswijze geven op de Ontwerp TVW. In de zienswijze kunt u aangeven waarom u het niet eens bent met de Ontwerp TVW. U beschrijft met welke punten u het niet eens bent en waarom. De gemeente besluit daarna de zienswijze wel of niet te verwerken in de definitieve TVW.

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?

De inspraakperiode is afgelopen. U kunt geen zienswijze meer indienen op de TVW.

Digitale informatiebijeenkomst Ontwerp TVW en proces inspraak

Op dinsdag 6 juli 2021 staat er een digitale informatiebijeenkomst gepland. Tijdens deze avond bespreken we kort de inhoud van de Ontwerp TVW en lichten we het proces van inspraak en de zienswijzen toe. Aanmelden kan tot en met 30 juni 2021.

Dit is een informatiebijeenkomst. U kunt tijdens deze avond geen zienswijze geven of indienen. U kunt wel uw vragen stellen.

Datum:             Dinsdag 6 juli 2021
Tijd:                 19:30 – 21:10 uur
Locatie:            Digitaal via ‘Zoom’

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kon tot en met 30 juni 2021.

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. Donderdag 1 juli ontvangt u de link naar de bijeenkomst.

Vervolgprocedure

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt bericht wat de gemeente met de zienswijze heeft gedaan. Dat bericht volgt vooraf aan besluitvorming door de gemeenteraad.

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruik maken van het zogenoemde ‘spreekrecht’. Hiermee kunt u 5 minuten inspreken tijdens de vergadering. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u meer informatie opvragen via duurzaamheid@waddinxveen.nl of via 14 0182.

Alle zienswijzen worden beantwoord in de ‘Nota van beantwoording’. In deze Nota van beantwoording vindt u een volledig overzicht van de mondelinge en schriftelijke zienswijzen. Daarnaast leest u of en op welke manier de zienswijzen leiden tot een aanpassing van de TVW. De gemeenteraad neemt een besluit over de Nota van beantwoording en de TVW.

De vaststelling van de TVW staat niet open voor bezwaar of beroep.

Wilt u meer informatie

Bel dan met 14 0182 of stuur een e-mail naar duurzaamheid@waddinxveen.nl.