De gemeenteraad van Waddinxveen heeft de Ontwerp Transitievisie Warmte op 2 juni 2021 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. 

Inzage

De Ontwerp Transitievisie Warmte ligt zes weken ter inzage, van maandag 14 juni 2021 tot en met 26 juli 2021. Dit ontwerp is bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl(externe link).

De Ontwerp Transitievisie Warmte is te lezen en te downloaden via www.waddinxveen.nl/ontwerptvw.

Heeft u geen digitale middelen? Vraag dan een papieren versie van de Ontwerp Transitievisie Warmte aan via het telefoonnummer 14 0182. Vraag naar mevrouw E. Dollee of mevrouw S. Fisser.

Zienswijze

Tijdens de inspraakperiode kan iedereen een zienswijze over de Ontwerp Transitievisie Warmte indienen. Hoe u dit doet leest u verderop in deze krant op de themapagina, of via www.waddinxveen.nl/inspraaktvw. Hier leest u ook meer over de vervolgprocedure en de digitale informatieavond.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via 14 0182 of stuur een e-mail naar duurzaamheid@waddinxveen.nl.