Aanbestedingen

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Waddinxveen is afhankelijk van de contractwaarde:

Voor leveringen en diensten

 • waarde minder dan € 50.000: enkelvoudig onderhands (1 offerte);
 • waarde tussen € 50.000 en EU-drempelbedrag: meervoudig onderhands (3 tot 5 offertes);
 • waarde meer dan EU-drempel: Europees aanbesteden.

Voor werken

 • waarde minder dan € 100.000: enkelvoudig onderhands (1 offerte)
 • waarde tussen € 100.000 en € 750.000: meervoudig onderhands (3 tot 5 offertes)
 • waarde tussen € 750.000 en EU-drempel: nationaal aanbesteden
 • waarde meer dan EU-drempel: Europees aanbesteden

De huidige (2018 en 2019) EU-drempelbedragen zijn:

 • Voor diensten en leveringen: € 221.000 en voor werken € 5.548.000.

Aanbestedingskalender en onderhandse aanbestedingen

Alle Nationale - en Europese aanbestedingen maakt de gemeente bekend via www.tenderned.nl(externe link). Daarnaast vindt u op de aanbestedingskalender van de gemeente Waddinxveen (onder aan de pagina) alle geplande aan te besteden leveringen, diensten en werken, dus ook de onderhandse aanbestedingen.

Heeft u vragen of interesse voor een aanbesteding neem dan contact op via inkoop@waddinxveen.nl.

Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten-Leveringen gemeente Waddinxveen

Het college heeft de Algemene Inkoopvoorwaarden(externe link) vastgesteld die de gemeente Waddinxveen hanteert bij inkopen.

Overzicht investeringen

Omschrijving

2020
2021

Onderhoud Sportvelden

X

 

Onderhoud Bomen

X

X

Nieuwbouw Coenecoop college

X

X

Renovatie Lindegaarde 17a voor Bethelschool - installaties

X

Renovatie Lindegaarde 17a voor Bethelschool - bouw

X

 

Renovatie Sperwerhoek 6 voor Rehoboth - voorbereiding

  

Renovatie Sperwerhoek 6 voor Rehoboth - installaties

X

 

Renovatie Sperwerhoek 6 voor Rehoboth - bouw

X

 

Renovatie Sperwerhoek 4 voor Rehoboth - installaties

 

X

Renovatie Sperwerhoek 4 voor Rehoboth - bouw

 

X

Renovatie Zuidplashof 1 en 3 voor Kardinal Alfrink (fase 2) - voorbereiding

  

Renovatie Zuidplashof 1 en 3 voor Kardinal Alfrink (fase 2) - installaties

 

X

Renovatie Zuidplashof 1 en 3 voor Kardinal Alfrink (fase 2) - bouw

 

X

Uitbreiding 1e inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair)

X

 

Vervangen verwarmingsinstallatie De Duikelaar

X

 

Vervangen dakbedekking de Dreef

  

Vervangen verwarmingsinstallatie De Dreef

X

 

Vervangen dakbedekking Wereldwijd

  

Investeringen Wereldwijd

X

 

Beheerplan openbare ruimte - buitensport: Spelen

X

X

Bijdrage HOV 2e tranche

  

Bijdrage aan N207 (Verlengde Beethovenlaan)

X

X

Beheerplan openbare ruimte - groen

X

X

Beheerplan openbare ruimte - wegen

X

X

Gemeentelijk rioleringsplan

X

X

Informatiebeleidsplan

X

X

Automatiseringsplan

X

X

Vervanging tractiemiddelen

X

X

Groot onderhoud openbare ruimte

X

X

Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

X

X

Opdrachten tussen de 125.000 en 1.800.000

Onderwerp aanbesteding

Aan te besteden
opdracht
Jaar van
uitvoering
Branchering waarop
aanbesteding gericht is

Vormgeving

MVO

2020

Facilitair

Sanitaire voorzieningen

MVO

2020

Facilitair

Warme drankautomaten

MVO

2021

Facilitair

Vervanging beveiligingssysteem

MVO

2020-2021

Vastgoed

Installaties zwembad

MVO

2020

Vastgoed

Sporthalbeheerders

EA

2020

Vastgoed

Telefoniecontracten (eventueel samen met Gouda)

MVO of EA

2020/2021

ICT

Vervanging financieel systeem

EA

2020

ICT

Vervanging applicatie Burgerzaken

EA

2020

ICT

Vervanging applicatie gegevensmakelaar

EA

2020

ICT

Vervanging applicatie sociaaldomein

EA

2021

ICT

Inhuur extern personeel

EA

2020

HR

Accountant

EA

2020-2021

Administratie

Inburgering/Taaltraject statushouders

EA

2020

Sociaal domein

Inmeten BAG-BGT

MVO

2020

Ruimte

renovatie Zeeheldenwijk

M.V.O.

2020

GWW

renovatie Zuidkade

M.V.O.

2021

GWW

renovatie Parkeerplaats Wilhelminakade

M.V.O.

?

GWW

renovatie Fazantdreef

Nationaal Openbaar

2021

GWW

renovatie Papaverveld en omgeving

Nationaal Openbaar

?

GWW

renovatie Esdoornlaan - Chopinlaan

M.V.O.

?

GWW

renovatie Koningin Wilhelminasingel

M.V.O.

?

GWW

Asfaltwerkzaamheden Wadde, W. de Zwijgerlaan en Beethovenlaan

M.V.O.

2021

GWW - asfalt

Aanpassen openbare verlichting

EA

2020

GWW

-Kleinschalig riool technisch onderhoud.

MVO

2020

R&I incl. storingen van rioolgemalen.

EA

2020

Kleinschalig civieltechnisch onderhoud

MVO

2020

Onderhoud sportvelden                           

Europese Aanbesteding

2020

GWW

Onderhoud Bomen                                                                      

Europese Aanbesteding

2020

GWW

Grondexploitaties
 

SB-gebied: onbekend:

 • Het SB-gebied staat nog volledig in de kinderschoenen, de verwachting is dat de meeste ontwikkellocaties via Tenderned (zoals het gemeentehuis) in de markt worden gezet.

Coenecoop III: aanbesteding voor woonrijpmaak werkzaamheden

 • Fase 1 (restant): afrondende werkzaamheden
 • Fase 2: voor woonrijp maken
 • Gemiddeld budget per jaar (5 jaar doorlooptijd) ca. € 135.000,-.

Polder Weids Bloemendaal: beheer en herstelwerkzaamheden

 • Budget beschikbaar voor aanbesteding van natuurbeheer- en herstelwerkzaamheden (oevers e.d.).

Triangel: Fase 1 (restant): afrondende werkzaamheden

 • Bij de ontwikkelingen van de Triangel worden de meeste aanbestedingen via de GEM CV de gemeente is wel opdrachtgever. Voor het realiseren van de hoofdinfrastructuur wordt nog voor een bedrag van ca.
  € 6,0 mln. aan werken aanbesteed. Daarom heen zijn er nog veel kleinere werken. De uitvraag gaat gefaseerd over een looptijd van circa 6 jaar.

Bovenwijkse projecten

 • Vredenburghzone: aanbestedingen voor inrichtingskosten van de Vredenburgzone vindt plaats rond 2023.
 • Fietsontsluiting Triangel – Waddinxveen Oost: de aanbesteding voor de aanleg moet nog plaatsvinden.