Aanbestedingen

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Waddinxveen is afhankelijk van de contractwaarde:

Voor leveringen en diensten

  • waarde minder dan € 50.000: enkelvoudig onderhands (1 offerte);
  • waarde tussen € 50.000 en EU-drempelbedrag: meervoudig onderhands (3 tot 5 offertes);
  • waarde meer dan EU-drempel: Europees aanbesteden.

Voor werken

  • waarde minder dan € 100.000: enkelvoudig onderhands (1 offerte)
  • waarde tussen € 100.000 en € 750.000: meervoudig onderhands (3 tot 5 offertes)
  • waarde tussen € 750.000 en EU-drempel: nationaal aanbesteden
  • waarde meer dan EU-drempel: Europees aanbesteden

De huidige (2018 en 2019) EU-drempelbedragen zijn:

  • Voor diensten en leveringen: € 221.000 en voor werken € 5.548.000.

Aanbestedingskalender en onderhandse aanbestedingen

Alle Nationale - en Europese aanbestedingen maakt de gemeente bekend via www.tenderned.nl. Daarnaast vindt u op de aanbestedingskalender van de gemeente Waddinxveen (onder aan de pagina) alle geplande aan te besteden leveringen, diensten en werken, dus ook de onderhandse aanbestedingen.

Heeft u vragen of interesse voor een aanbesteding neem dan contact op via inkoop@waddinxveen.nl.

Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten-Leveringen Gemeente Waddinxveen

Op 15 juli 2014 heeft het college de laatste versie vastgesteld van de Algemene Inkoopvoorwaarden die de gemeente Waddinxveen hanteert bij inkopen.

Deze zijn in werking getreden op 31 juli 2014.

Het document vindt u onderaan deze pagina.