Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Dirk Verheulweg 1 en 3: intrekking besluit voor Distributiecentrum Gebouw L3 (besluit 06-09-2018) (11-12-2019, zaaknr. 2019459561, publicatie besluit: 16-12-2019).

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.