Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Brugweg 139 : intrekken van omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw (01-04-2021, zaaknr. 2021086125, datum besluit: 07-04-2021).

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.