De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u recht hebt op informatie van de gemeente. Op deze manier hebt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.  

Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet bekend is gemaakt? Dien dan bij de gemeente een Wob-verzoek in. Dit is een verzoek om de informatie te verstrekken.

Wat kost het?

De gemeente vraagt een vergoeding voor het verstrekken van kopieën, uittreksels of samenvattingen van documenten. Vraag hiernaar bij uw verzoek.

Direct regelen

logo DigiD

 • Uw DigiD
  (voor particulieren)
 • Uw eHerkenningsgegevens
  (voor bedrijven of organisaties)

logo eHerkenning

Formulier Wob-verzoek

Hoe werkt het?

U kunt een Wob-verzoek indienen als:

 • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen;
 • de gemeente de informatie ook echt heeft;
 • de informatie gaat over het beleid van de gemeente;
 • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Wat moet ik doen?

 

Behandelen Wob-verzoek

 • U kunt een Wob-verzoek zowel schriftelijk als mondeling indienen. Bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of brief. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier.
 • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. De gemeente moet uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet zij schriftelijk doen, voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.
 • Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij op verschillende manieren de informatie aan u geven. U kunt een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen om de documenten te komen inzien.
 • Wijst de gemeente uw verzoek geheel of gedeeltelijk af? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken
 • Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? U kunt de gemeente dan in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het Formulier ingebrekestelling. Krijgt u dan binnen twee weken geen antwoord, dan hebt u recht op een dwangsom en u kunt direct beroep instellen bij de rechter.
   

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente wijst uw verzoek af wanneer een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens.

Meer informatie

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar maken

 • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken 
 • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein