Individuele studietoeslag

Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de individuele studietoeslag krijgt u een steuntje in de rug. De individuele studietoeslag in Waddinxveen is € 300,00 netto per maand.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als:

  • u 15 jaar of ouder bent
  • u recht hebt op studiefinanciering of een bijdrage
  • u geen of weinig eigen vermogen hebt
  • u door een structurele medische beperking niet kan bijverdienen naast uw studie

Om vast te kunnen stellen dat u aan alle voorwaarden voldoet, kunnen wij u vragen om mee te werken aan een arbeidskundig en/of medisch onderzoek.

De aanvraag duurt maximaal acht weken vanaf de datum van aanvraag. Na de beoordeling van uw aanvraag ontvangt u per post het besluit met goedkeuring of afwijzing. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken

Wat moet ik doen?

U vraagt de individuele studietoeslag aan via telefoonnummer 140182.

Meer informatie

Vermogensgrens (geldt per 1 januari 2022)

Uw vermogen, inclusief het vermogen in de vorm van een eigen huis (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

    Gezinssituatie    Vermogen
Alleenstaand€   6.505,00
Alleenstaande ouder€ 13.010,00
Gehuwd/samenwonend€ 13.010,00

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?