Individuele studietoeslag

Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de individuele studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug.De individuele studietoeslag in Waddinxveen bedraagt € 300,00 netto per maand.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als:

  • u 18 jaar of ouder bent
  • u recht hebt op studiefinanciering of een bijdrage
  • u geen of weinig eigen vermogen hebt
  • u door een structurele medische beperking tijdens uw studie geen inkomsten kunt verwerven

Om vast te kunnen stellen dat u voldoet aan alle beschreven voorwaarden kunnen wij u vragen om mee te werken aan een arbeidskundig en/of medisch onderzoek.

De hele procedure mag maximaal acht weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken

Wat moet ik doen?

U vraagt de individuele studietoeslag aan via telefoonnummer 140182.

Voor de studietoeslag is het niet nodig, dat u aantoont welke kosten u maakt.

Meer informatie

Vermogensgrens (geldt per 1 januari 2021)

Uw vermogen, inclusief het vermogen in de vorm van een eigen huis (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

    Gezinssituatie     Vermogensgrens
Alleenstaand €   6.295,00
Alleenstaande ouder € 12.590,00
Gehuwd/samenwonend € 12.590,00

Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u per post het besluit met goedkeuring of afwijzing.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?