De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig (minimaal 36 maanden) een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag een keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

Hoogte individuele inkomenstoeslag 2021

Voor personen tussen 21 jaar en pensioenleeftijd

  1. voor gehuwden:  €   572,00
  2. voor een alleenstaande ouder:  €   513,00
  3. voor een alleenstaande:  €  398,00

Direct regelen

logo DigiD

Houd uw DigiD bij de hand

Aanvraag minimaregeling 2021

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de Individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd;
  • u hebt minimaal 3 jaar een laag inkomen. Dit inkomen is niet meer dan 130% van de bijstandsnorm. Zie ook 'Aanvullende informatie';
  • uw vermogen is niet hoger dan de bijstandsnorm die voor u geldt. Zie ook 'Aanvullende informatie';
  • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering.
  • u hebt de afgelopen 12 maanden geen Individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Meer informatie

Inkomensnormen (130% van de bijstandsnorm)

Personen tussen de 21 jaar – AOW-leeftijd

Alleenstaand

     € 1.332,20

Gehuwd of samenwonend: beiden jonger dan AOW-leeftijd

     € 1.903,15

Dit zijn inkomsten uit loon, pensioen of een uitkering. Huur- of zorgtoeslag vallen niet onder deze inkomsten.

De genoemde bedragen zijn inclusief de reservering voor uw vakantiegeld en op maandbasis.

Als u onder de Kostendelersnorm valt (twee of meer meerderjarige personen wonend op hetzelfde adres), gelden er andere bedragen.

Vermogensgrens (geldt per 1 januari 2021)

Uw vermogen, daar valt ook uw vermogen in de vorm van een eigen huis onder (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

    Gezinssituatie

    Vermogensgrens

Alleenstaand

  €   6.295,00

Alleenstaande ouder

  € 12.590,00

Gehuwd/samenwonend

  € 12.590,00

Let op: ook het tegoed op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen t/m 17 jaar wordt meegerekend als vermogen.

Ook geldt dat de vermogensgrens kan worden verhoogd met een bedrag van € 7.054,00 per persoon als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor begrafeniskosten. Dit bedrag dient op een aparte rekening te staan, waarop  alleen gestort kan worden.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein