De Rotterdamse rechtbank heeft vandaag het faillissement uitgesproken van het Hulpmiddelencentrum (HMC). Het Hulpmiddelencentrum is een organisatie die bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen regelt voor mensen die daar recht op hebben, bijvoorbeeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Waddinxveen maakt gebruik van de diensten van HMC. De komende periode zal HMC, ondanks het faillissement, de dienstverlening blijven voortzetten.

De gemeente Waddinxveen was door HMC tijdig geïnformeerd over het faillissement. De gemeente heeft nauw contact met het Hulpmiddelencentrum en de curator over de vervolgstappen. De gemeente vindt het belangrijk dat er een soepele overgang plaatsvindt van de dienstverlening naar een andere leverancier. Cliënten moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van het faillissement.

HMC blijft voorlopig haar dienstverlening voortzetten. In die periode wordt gewerkt aan de soepele overgang naar andere dienstverleners. Het uitgangspunt hierbij is dat cliënten hun huidige hulpmiddel in bruikleen kunnen houden.