Is er sprake van criminaliteit? Voelt u zich onveilig? Ervaart u overlast? Hieronder leest u welke hulpdiensten en hulpinstanties u kunnen helpen.

Hulpdiensten

Bel in spoedeisende gevallen 112:

  • Als u slachtoffer of getuige bent van een (ernstig) misdrijf;
  • Als er een ongeval is waarbij direct hulp verleend moet worden;
  • Als er zich een levensbedreigende situatie voordoet;
  • Als er sprake is van een verdachte situatie. Wilt u weten wanneer sprake is van verdacht gedrag? Bekijk dan de folder van de politie.

Is er geen spoed? Bel dan:

Doven, slechthorenden en spraakgehandicapten bellen voor spoedeisende hulp met hun teksttelefoon het alarmnummer 0800-8112. Als er geen spoed bij is, maar wel hulp nodig is, kunt u bellen met 0900-1844.

Wijkagenten

In de gemeente zijn de wijkagenten uw eerste aanspreekpunt binnen de politie. Kijk voor een lijst van de wijkagenten op de website van de politie

Meld Misdaad Anoniem

Weet u iets van een misdaad? Of van criminaliteit? En heeft u een reden om niet naar de politie te kunnen of te durven? Dan is Meld Misdaad Anoniem er voor u. Dit is een onafhankelijk meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Door een melding te doen levert u een bijdrage aan de veiligheid in de gemeente. Meld Misdaad Anoniem is bereikbaar via telefoonnummer 0800-7000 en via de website van Meld Misdaad Anoniem

Meldpunt Zorg en Overlast

Bent u ernstig bezorgd over uw buurman of buurvrouw, of iemand anders in uw omgeving? Of zorgt iemand voor veel overlast? Vermoedt u dat er nog geen of onvoldoende hulp wordt geboden. Betreft het hier mensen waarvan u vindt dat zij zorg nodig hebben, maar hier zelf niet om kunnen of willen vragen? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld in de regio Hollands Midden. U kunt het centraal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 24 uur per dag gratis bereiken via telefoonnummer 0800-2000. Dit is een landelijk telefoonnummer. U wordt geholpen in uw eigen gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van Veilig Thuis.