De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Soms is dit door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet haalbaar. Met hulp van familie, vrienden, vrijwilligers of professionals kan naar passende ondersteuning worden gezocht. De gemeente kan dit samen met u doen. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u hulp, zoals: 

 • Zelf uw huishouden doen
 • Uzelf in en om uw woning verplaatsen
 • Uzelf in uw omgeving verplaatsen met een vervoermiddel
 • Andere mensen ontmoeten
 • Begeleiding om taken weer zelf op te pakken

Direct regelen

Heeft u al een indicatie of voorziening en een uitgebreid gesprek gehad met het Sociaal Team? Dan kunt u via het aanvraagformulier een aanvraag of wijziging doen.
Heeft u nog nooit contact gehad met een consulent van de gemeente? Dan kunt u alleen een aanvraag doen door te bellen met Wadwijzer via 140182.

Aanvraag

Hoe werkt het?

Als u hulp nodig heeft, neemt u contact op met team Wadwijzer. Zij kijken samen met u wat u nog zelf kunt doen, wat familieleden doen of van welke hulpdiensten in uw buurt u gebruik kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan een klussendienst, boodschappendienst of rolstoel-/scootmobielpool. Zie ook: www.wadwijzer.info/(externe link)

Soms zijn de genoemde vormen van hulp niet voldoende. Dan wordt er melding gedaan bij het Sociaal Team. Een medewerker komt bij u thuis om samen te kijken of ondersteuning nodig is.

Tijdens het gesprek komt een persoonsgebonden budget ook ter sprake. Als een individuele voorziening nodig is, bespreken we met u of u hiervoor een eigen bijdrage betaalt.

Alle afspraken leggen we vast in een ondersteuningsplan. Informatie van uw huisarts, fysiotherapeut, behandelend arts e.d. wordt alleen opgevraagd na uw toestemming. Het ondersteuningsplan moet u voor akkoord ondertekenen. Als wij het ondersteuningsplan ontvangen, nemen wij definitief een besluit over uw aanvraag.

Verstrekken van individuele hulp/maatwerkvoorziening

Zorg in Natura

Als u een maatwerkvoorziening krijgt, wordt dit ingekocht bij één van de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. In dit contract staan de voorwaarden en afspraken waar de aanbieder (en de gemeente) zich aan houdt. Ook zijn betalingsafspraken gemaakt. U hoeft dus zelf niets te doen.

Persoonsgebonden budget (PGB)

De gemeente geeft soms ook een geldbedrag: een persoonsgebonden budget (PGB). Daarmee kunt u zelf ondersteuning regelen of een hulpmiddel kopen. U moet dit goed aangeven en motiveren waarom u een PGB wilt ontvangen. De gemeente besluit of u maatwerk ontvangt. Als u een PGB krijgt, wordt uw zorgverlener betaalt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).(externe link) Daarna ziet u zelf online wat uw budget is en wat u daarvan uitgeeft. Voordat de hulp start, is het belangrijk een afspraak met uw zorgverlener over b.v. ziekte en vakantie.

Wat moet ik doen?

Heeft u nog geen andere voorziening en nog geen consulent? Neem dan eerst contact op met het team Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182. Bent u al bekend bij het Sociaal Team? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon.

Er zijn verschillende oplossingen

 • U regelt zelf een oplossing
 • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen
 • U maakt gebruik van algemene hulp

Deze oplossingen helpen u niet genoeg

 • U krijgt een contactpersoon van het Sociaal Team toegewezen.
 • Het Sociaal Team maakt een afspraak met u. Deze afspraak is meestal bij u thuis.
 • Na een uitgebreid gesprek maakt u samen een ondersteuningsplan. Daarvoor geeft u een akkoord.

Bent u het niet eens met het plan? Maak dan op het ondersteuningsplan aantekeningen en geef aan waarmee u niet het niet eens bent. Uw contactpersoon maakt nieuwe afspraken met u.

Meer informatie

De gemeente stuurt binnen 6 weken, nadat u een melding doet, een ondersteuningsplan naar u toe. Na het ondertekeningen van het plan, neemt de gemeente binnen 2 weken een besluit en stuurt dit naar u toe.

Wat kost het?

Eigen bijdrage

De gemeente vraagt voor sommige voorzieningen een eigen bijdrage. Voor een rolstoelvoorziening of –aanpassing betaalt u geen eigen bijdrage.

U betaalt maximaal € 19,00 per maand. Ook als u meer Wmo-voorzieningen heeft.

Wilt u meer weten over de eigen bijdrage? Dan kunt u contact opnemen met het Centraal Administratie Kantoor(externe link) (CAK). Het CAK stuurt de rekening. Telefoonnummer 08001925 of www.hetcak.nl(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein