De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Soms is dit door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet haalbaar. Met hulp van familie, vrienden, vrijwilligers of professionals kan naar passende ondersteuning worden gezocht. De gemeente kan dit samen met u doen. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

De hulp die geboden wordt is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk hierbij aan:

 • Zelf uw huishouden doen
 • Uzelf in en om uw woning verplaatsen
 • Uzelf in uw omgeving verplaatsen met een vervoermiddel
 • Andere mensen ontmoeten
 • Begeleiding om taken weer zelf op te pakken

Direct regelen

Heeft u al een indicatie of voorziening en een uitgebreid gesprek gehad met het Sociaal team dan kunt u via dit formulier uw aanvraag of wijziging doen.
Heeft u nog nooit contact gehad met een consulent dan kunt u alleen een aanvraag doen door te bellen met Wadwijzer via 140182.

Aanvraag

Hoe werkt het?

Als u hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met team Wadwijzer voor een vraag of informatie over ondersteuning. Zij kijken samen met u wat u nog zelf kunt doen, wat familieleden kunnen doen of van welke algemene hulpdiensten die er in uw buurt zijn u gebruik kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan een klussendienst, boodschappendienst of rolstoel-/scootmobielpool. Zie ook: www.wadwijzer.info/

Het kan zo zijn dat genoemde vormen van hulp u niet voldoende helpen. In dat geval wordt er een aanmelding gedaan bij het het Sociaal Team. Een medewerker van het Sociaal Team komt bij u thuis om samen te kijken of en zo ja hoe ondersteuning noodzakelijk is.

Tijdens het gesprek komt ook de keuze voor de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget ter sprake en de bijbehorende voorwaarden. Als een individuele voorziening noodzakelijk is, wordt ook besproken of u hiervoor een eigen bijdrage moet betalen. 

Alles wat met u is besproken en afgesproken, leggen we vast in een ondersteuningsplan. Informatie van uw huisarts, fysiotherapeut, behandelend arts e.d. wordt alleen opgevraagd na uw toestemming. Het plan is eigenlijk een soort voorstel waar u wel of niet mee akkoord gaat door uw handtekening te zetten. Zodra het ondertekende ondersteuningsplan is ontvangen door uw contactpersoon bij de gemeente wordt een definitief besluit over uw aanvraag genomen.

Verstrekken van individuele hulp/maatwerkvoorziening

Zorg in Natura
Als u een maatwerkvoorziening krijgt, wordt dit ingekocht bij één van de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. In dit contract staan de voorwaarden en afspraken waar de aanbieder (en de gemeente) zich aan moet houden. Ook zijn betalingsafspraken gemaakt. In principe hoeft u dus niets te doen.

Persoonsgebonden budget (PGB)
De gemeente kan ook een geldbedrag geven, een persoonsgebonden budget, zodat u zelf ondersteuning kunt regelen of een hulpmiddel kunt kopen. Dit gebeurt alleen als u, in een persoonlijk plan, goed aangeeft/motiveert waarom u niet kiest voor maatwerk in de vorm van Zorg in Natura. Uw contactpersoon besluit aan de hand van uw motivatie in welke vorm u maatwerk ontvangt. Als u een PGB krijgt, wordt uw zorgverlener uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt daarna online zien wat uw budget is en wat u daarvan heeft uitgegeven. Voordat de hulp start, is het belangrijk goede afspraken met uw zorgverlener te maken, zoals wat te doen bij ziekte en vakantie.

Wat moet ik doen?

Heeft u nog geen andere voorziening en nog geen consulent? Neem dan eerst contact op met het team Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182. Bent u al bekend bij het Sociaal Team? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon.

Meld uw probleem en vertel waar u tegenaan loopt.

Hierna kunnen er verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

 • U regelt zelf een oplossing
 • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen
 • U maakt gebruik van algemene hulp

Als de gegeven oplossingen u niet genoeg ondersteunen dan gebeurt het volgende:

 • U krijgt, als dat nodig is, een contactpersoon van het Sociaal Team toegewezen.
 • Het Sociaal Team neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Deze afspraak is meestal bij u thuis.
 • Na een uitgebreid gesprek wordt samen met u een ondersteuningsplan gemaakt. U gaat akkoord met het plan.

Als u het niet eens bent met het plan, geeft u aan dat u niet akkoord bent. Maak dan op het ondersteuningsplan aantekeningen en geef aan waarmee u niet mee akkoord gaat. Hierna maakt uw contactpersoon nieuwe afspraken met u.

Meer informatie

De gemeente moet in principe binnen 6 weken, nadat u een melding heeft gedaan, een ondersteuningsplan naar u hebben toegestuurd. Nadat u dit plan heeft ondertekend, moet de gemeente binnen 2 weken een besluit toesturen.

Wat kost het?

Eigen bijdrage


De gemeente vraagt voor een aantal voorzieningen een eigen bijdrage. Voor een rolstoelvoorziening of –aanpassing betaalt u geen eigen bijdrage.

U betaalt maximaal € 19,00 per maand, ook als u meerdere Wmo-voorzieningen heeft.

Wilt u meer informatie over de eigen bijdrage, dan kunt u contact opnemen met het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stuurt de rekening. U kunt hen telefonisch bereiken via 08001925 of hun website bezoeken via www.hetcak.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein