Hulp voor ouders en verzorgers

Kunt u een steuntje in de rug gebruiken om het thuis goed en gezellig te houden? Heeft u behoefte aan handige tips? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien neemt u contact op met:

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Telefoon: 088 254 23 84

E-mail jgzwaddinxveen@ggdhm.nl
www.cjgwaddinxveen.nl

Nederlands Jeugdinstituut

Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kunt u mailen naar coronavirus@nji.nl of kijk op www.nji.nl/coronavirus.

Kindernoodopvang

Noodopvang is open voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • kinderen die een bijzondere situatie of een moeilijke thuissituatie hebben.

De noodopvang is tijdens de normale openingstijden van de kinderopvang open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kinderen in een kwetsbare situatie. De ouders van deze kinderen moeten wel een contract hebben met de kinderopvang. Als ouders meer noodopvang nodig hebben dan hun normale contracturen dan vragen zij extra opvang aanvragen bij de kinderopvang. Voor kinderen in een kwetsbare situatie geldt wel dat als zij hierdoor uitgesloten worden er een passende oplossing gezocht wordt. Scholen hebben ook noodopvang tijdens de schooluren.

Let op: in tegenstelling tot het voorjaar 2020 is de noodopvang en de opvang van kinderen in een kwetsbare situatie beperkt tot de normale openingstijden van scholen en kinderopvang (dus geen extra nacht- weekend- of 24 uurs-opvang). Alleen als uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder volgens de reguliere openingstijden 24 uurs opvang biedt, is er 24 uurs noodopvang beschikbaar voor uw kind(eren).

Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u bellen naar 06–50 48 885 of mailen naar info@kinderopvangwaddinxveen.nl.

Huiselijk geweld

Door de coronacrisis gaan kinderen minder naar school. Hierdoor missen zij hun vriendjes. Kinderen die het thuis al zwaar hebben, zijn nu minder vaak in de buurt van mensen die veilig voor ze zijn. Ook kunnen spanningen in het gezin oplopen, doordat men vaker thuis is. Hebt u signalen dat het met een gezin of kinderen niet goed gaat deze periode? Kijk dan op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl of neem contact op met:

Team Wadwijzer 

Telefoon: 14 0182
wadwijzer@waddinxveen.nl
www.wadwijzer.info

Veilig Thuis (kan anoniem) 

Kijk hier voor meer informatie.

Telefoon: 0800 2000
www.veiligthuis.nl

Samen tegen kindermishandeling

Team-Kim heeft filmpjes gemaakt met bruikbare tips voor kinderen en jongeren in nood maar ook voor professionals.

Tips voor kinderen en jongeren

Tips voor professionals

Hulp voor ouderen

Heeft u hulp nodig door de maatregelen rond het coronavirus of maakt u zich zorgen over de situatie van ouderen/senioren?
Schroom dan niet om uw vraag te stellen!

Neem rechtstreeks contact op met de cliëntondersteuners van Wadwijzer:

Ouderenadviseur Antoinette in ’t Hout is bereikbaar via tel: 088 0234216 en via e-mail a.inthout@paletwelzijn.nl

Mantelzorgcoördinator Daniëlle Schipper is bereikbaar via tel: 088 0234226 en via e-mail d.schipper@paletwelzijn.nl of waddinxveen@mantelzorgcentraal.nl

Team Wadwijzer 

Wadwijzer is hét centrale loket voor inwoners van Waddinxveen met vragen over zorg, welzijn en wonen.
Op de website van Wadwijzer kunt u zelf op zoek naar informatie en de juiste organisatie in Waddinxveen.
Voor hulpvragen en ondersteuning kunt u terecht bij Team Wadwijzer.

Door het coronavirus zijn alle inloopspreekuren op dit moment gesloten.
Maar het Team Wadwijzer biedt u wel een luisterend oor en denkt met u mee via telefonisch contact en e-mail!

Telefoon: 14 0182
wadwijzer@waddinxveen.nl
www.wadwijzer.info