De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Soms is dit door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet haalbaar. Met hulp van familie, vrienden, vrijwilligers of professionals kan naar passende ondersteuning worden gezocht. De gemeente kan dit samen met u doen. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

U kunt zelf stappen nemen om uw probleem in het huishouden op te lossen. Hieronder staan een aantal mogelijkheden:

Gebruikelijke zorg

Er wordt van huisgenoten die geen beperking hebben verwacht dat zij huishoudelijke taken overnemen. Soms kunnen problemen al verminderd worden door het huishouden op een andere manier te organiseren, het huis anders in te richten of door het kopen van hulpmiddelen die voor iedereen beschikbaar zijn, of men nu wel of geen beperking heeft (bijvoorbeeld een droger voor de was).

Onderzoek uw netwerk

Heeft u een (schoon)dochter of een goede vriend? Misschien vinden zij het geen probleem om u te helpen met de huishoudelijke taken die u niet meer zelf kunt doen. Het is vaak moeilijk om om hulp te vragen. Toch vinden anderen het meestal geen probleem om hulp te geven.
 

Particuliere hulp in de huishouding

U kunt op zoek gaan naar iemand die tegen een vergoeding de huishoudelijke taken kan overnemen. Denkt u daarbij ook aan een professionele zorgleverancier. Zij bieden tegen een redelijk tarief ook particuliere hulp aan. Deze hulp wordt door beroepskrachten uitgevoerd en u kunt terugvallen op een organisatie.

Verstrekken van een individuele voorziening (maatwerk)

Bent u al bekend bij het Sociaal Team? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon. Heeft u nog geen andere voorziening? Neemt u dan eerst contact op met het team Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182.

  • Meld uw probleem; vertel waar u tegenaan loopt.

Uit het telefoongesprek kunnen verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

  • U regelt zelf een oplossing
  • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen
  • U maakt gebruik van algemene hulp

Als de gegeven oplossingen u niet genoeg ondersteunen dan gebeurt het volgende:

  • U krijgt, als u dat nodig heeft, een contactpersoon van het Sociaal Team toegewezen.
  • De contactpersoon van het Sociaal Team neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Deze afspraak is meestal bij u thuis.
  • Naar aanleiding van een uitgebreid gesprek wordt samen met u een ondersteuningsplan opgesteld.
  • U geeft akkoord op het beschreven plan.
  • Afspraken vanuit het ondersteuningsplan worden in werking gezet.

Als u het niet eens bent met het geschreven ondersteuningsplan, gaat u hier niet mee akkoord. Op het ondersteuningsplan kunt u aantekeningen maken waarmee u niet mee akkoord gaat. Afhankelijk van wat u heeft opgeschreven maakt uw contactpersoon van het Sociaal Team nieuwe afspraken met u.

Wat kost het?

Eigen bijdrage

De gemeente vraagt voor een aantal voorzieningen een eigen bijdrage. Voor een rolstoelvoorziening of –aanpassing betaalt u geen eigen bijdrage.

U betaalt maximaal € 19,00 per maand, ook als u meerdere Wmo-voorzieningen heeft.

Wilt u meer informatie over de eigen bijdrage, dan kunt u contact opnemen met het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stuurt de rekening. U kunt hen telefonisch bereiken via 08001925 of hun website bezoeken via www.hetcak.nl.

Direct regelen

Voor zaken over huishoudelijke hulp, waaronder herindicaties, kunt u terecht bij Sociaal Team.

Voor vragen om hulp en ondersteuning Wmo kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 0182. 

Meer informatie

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (WMO) onder het kopje Aanvullende informatie.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein