Horecabedrijf starten in Waddinxveen

Welke stappen moet ik doorlopen om een vergunning aan te vragen?

Neem contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland(externe link) Gouda via tel. 0885450001. 

 • om te checken of het (te bouwen) horecapand past binnen het bestemmingsplan;
 • als het horecapand verbouwd wordt en u een bouwvergunning moet aanvragen;
 • om na te gaan of uw horecabedrijf aan de milieueisen voldoet;
 • als u reclame gaat aanbrengen aan het pand;
 • als een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding moet aanvragen; een gebruiksmelding is nodig als meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig kunnen zijn; u kunt via via het omgevingsloket(externe link) een aanvraag indienen.

De volgende vergunningen vraagt u bij de gemeente Waddinxveen aan:

Welke formulieren moet ik invullen als ik een horecazaak in Waddinxveen wil beginnen?

Aanvraag exploitatievergunning

Een exploitatievergunning is een vergunning die iedere horecaondernemer in Waddinxveen moet hebben. Of u nu een discotheek, een café of een afhaalzaak opent, zonder exploitatievergunning mag de zaak niet open zijn.

Deze bijlagen moet u bij de aanvraag meesturen:

 • tekening op schaal van het horecapand met een indeling, ligging, verschillende ruimten, grenzen van het terrein en het terras (als dat van toepassing is); 
 • verklaring van goed gedrag van de houder en van alle leidinggevenden die maximaal 3 maanden oud is;
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs van de houder en alle leidinggevenden die in loondienst zijn;
 • kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn;
 • een bedrijfs- of ondernemingsplan; dit plan geeft informatie over de werkzaamheden, de producten die verkocht worden en de klanten/bezoekers die uw horecabedrijf gaan bezoeken;
 • een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand. Tip: sluit de huurovereenkomst pas af op het moment dat u een vergunning van de gemeente ontvangen heeft. De vergunningaanvraag kan langer duren als een Bibob-procedure gevolgd moet worden;
 • een ingevuld Bibob-vragenformulier;
 • kopie van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel.

Aanvraag Alcoholwetvergunning

Als u alcohol schenkt moet u, naast een exploitatievergunning, ook een aanvraag doen voor een Alcoholwetvergunning.

Deze bijlagen moet u bij de aanvraag meesturen:

 • tekening op schaal van het horecapand met een indeling, ligging, verschillende ruimten, grenzen van het terrein en het terras (als dat van toepassing is); 
 • verklaring van goed gedrag van de houder en van alle leidinggevenden die maximaal 3 maanden oud is;
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs van de houder en alle leidinggevenden die in loondienst zijn;
 • kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn;
 • een bedrijfs- of ondernemingsplan; dit plan geeft informatie over de werkzaamheden, de producten die verkocht worden en de klanten/bezoekers die uw horecabedrijf gaan bezoeken;
 • een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand. Tip: sluit de huurovereenkomst pas af op het moment dat u een vergunning van de gemeente ontvangen heeft. De vergunningaanvraag kan langer duren als een Bibob-procedure gevolgd moet worden;
 • een ingevuld Bibob-vragenformulier;
 • kopie van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel.
 • formulier Bijlage model A Verklaring leidinggevenden (commercieel horecabedrijf) of formulier Bijlage model B Verklaring leidinggevenden (para-commerciële instellingen);
 • verklaring sociale hygiëne van alle leidinggevenden;
 • bestuursreglement (alleen bij para-commerciële instellingen).

Wat zijn de inrichtingseisen?

Wat zijn de inrichtingseisen?

Oppervlakte-eis

Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft minimaal 1 horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van minimaal 35m2. Een lokaliteit is een ruimte die omsloten is door scheidingsconstructies. De gemeente krijgt de bevoegdheid om nog hogere minimale eisen te stellen.

Hoogte-eis

Hoogte-eis voor nieuwbouw is 2.60 meter van de vloer af gemeten en voor bestaande bouw is 2.10 meter.

Toiletruimte

Voor nieuwbouw moeten er 2 toiletten komen zonder verdere eisen van voorportaal/apart handen wassen. Als er maximaal 15 personen zijn aangewezen op het toilet dan is 1 toilet voldoende. Voor bestaande bouw geldt dat één toilet voldoende is als er maximaal 25 personen op zijn aangewezen.

Ventilatie-eis

Mechanische afvoer is niet verplicht. Luchtverversingscapaciteit bij nieuwbouw is 4dm3/s per persoon (vereist voor nieuwbouw is dat de luchttoevoer rechtstreeks van buiten komt). Voor bestaande bouw geldt 2,12 dm3/s per persoon.

Deze norm wordt in 2023 aangepast

Het is verstandig om voor uw horecagelegenheid al vast rekening te houden met de nieuwe norm.

Nieuwe norm: De ventilatie moet minimaal 3,8•10-3 m3/s per m2 zijn voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw en de afvoer van lucht moet mechanisch zijn. 

Bouw- en Woningtoezicht doen een controle om te kijken of het pand voldoet aan de inrichtingseisen uit de Alcoholwet.

Als ik een bestaande zaak overneem, moet ik dan toch alle vergunningen opnieuw aanvragen?

Ja, u moet een nieuwe exploitatie- en Alcoholwetvergunning aanvragen als u een bestaande zaak overneemt. Vergunningen zijn zaak- en/of persoonsgebonden.

Wanneer heb ik een nieuwe exploitatievergunning nodig?

Als de exploitatievorm, de rechtsvorm of de inrichting wijzigt dan moet u een nieuwe exploitatievergunning aanvragen.

Wijziging exploitatievergunning

Deze wijzigingen geeft u aan ons door via gemeente@waddinxveen.nl:

 • leidinggevenden veranderen bij een commercieel bedrijf;
 • beheerders bij een alcoholvrije instelling/bedrijf;
 • een verandering van de inrichting (zoals uitbreiding of verbouwing);
 • openingstijden.

Wat moet ik doen als mijn horecazaak niet in het bestemmingsplan past?

Het bestemmingsplan bepaalt welke functie het pand heeft. Als het bestemmingsplan een andere bestemming aangeeft, kunt u geen horecabedrijf in dat pand starten. Als u toch op die plek een horecapand wil starten, moet bekeken worden of het "gebruik in strijd met bestemmingsplan" toch mogelijk is. Om "gebruik in strijd met het bestemmingsplan" mogelijk te maken, kan de gemeente hiervoor een omgevingsvergunning verlenen. Wilt u meer weten over dit proces? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningverlening BWT van de ODMH(externe link) in Gouda.

Aan welke brandveiligheidseisen moet mijn horecapand voldoen?

Uw horecapand is brandveilig. Denk hierbij aan brandwerende deuren, noodverlichting, blusmiddelen, etc. De brandweer controleert of uw horecapand voldoet aan deze brandveiligheidseisen. Deze eisen staan in het Bouwbesluit 2012(externe link). Soms heeft u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig of een gebruiksmelding. Via het omgevingsloket(externe link) ziet u of u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een melding nodig heeft. U kunt via het omgevingsloket(externe link) ook online of schriftelijk een aanvraag indienen.

Eisen Activiteitenbesluit

Als u een nieuw horecabedrijf begint, moet u voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit is om te voorkomen dat het horecabedrijf overlast voor de omgeving geeft (geuroverlast, geluidoverlast, afvalwater etc). Wilt u weten aan welke eisen u moet voldoen voor uw horecazaak? Kijk dan op Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)(externe link). U moet minimaal vier weken voor de opening van uw horecazaak een milieumelding indienen.

Hoe lang duurt een vergunningaanvraag

De behandeling van een exploitatie- of Alcoholwetvergunning duurt gemiddeld 8 weken. Het kan ook voorkomen dat de aanvraag langer duurt dan 8 weken. Dit kan het geval bij een Bibob-procedure. Dit houdt in dat u na 8 weken de zaak nog niet mag openen. Een horecazaak mag nooit geopend zijn voordat een exploitatie- en Alcoholwetvergunning is afgegeven. Opent u de zaak wel, dan wordt deze met meteen gesloten en krijgt u een boete.

Speelautomaten

Alleen als u in een geldige Alcoholwetvergunning heeft, kunt u een vergunning aanvragen voor het plaatsen van maximaal 2 kansspelautomaten (gokkasten). Voor het plaatsen van een behendigheidsautomaat (bijvoorbeeld flipperkast) is geen vergunning nodig.

Wilt u een gokkast plaatsen, dan moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • u heeft  een geldige Alcoholwetvergunning
 • het bedrijf is hoogdrempelig  (bijv. café of restaurant)
 • bezoekers zijn 18 jaar en ouder

Sluitingstijden

Op maandag tot en met vrijdag tussen 00.45 uur en 06.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 01.45 uur en 06.00 uur zijn alle inrichtingen gesloten.

Dit staat ook in de Algemeen Plaatselijke Verordening. Bekijk de APV op officielebekendmakingen.nl(externe link).

Wijzigen leidinggevende

Wilt u een nieuwe leidinggevende aan de vergunning toevoegen?

Deze melding dient u online in.

Na controle of de nieuwe leidinggevende voldoet aan alle eisen, wordt deze nieuwe leidinggevende toegevoegd aan de vergunning. Hiervoor betaalt u wel leges.

Wanneer vraagt u een nieuwe Alcoholwetvergunning aan?

 • als een andere eigenaar zich in de horeca-inrichting vestigt; als de ondernemer al gevestigd is, dan mag de zaak pas open als deze nieuwe eigenaar een geldige vergunning heeft;
 • als de ondernemingsvorm wijzigt: bijvoorbeeld de onderneming was een eenmanszaak maar is nu een v.o.f. geworden.

Voor para-commerciële instellingen geldt:

 • als de bedrijfsvoering of rechtsvorm wijzigt;
 • wanneer de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wijzigt, vraagt u een nieuwe vergunning aan.

Wanneer vraagt u een aanpassing van uw Alcoholwetvergunning aan?

U vraagt een aanpassing van uw vergunning aan als de horeca-inrichting wijzigt. Bijvoorbeeld als het pand is uitgebreid of als er een terras bijkomt.