Laatste nieuws Oekraïense vluchtelingen

De regels voor opvang en leefgeld van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland gaan veranderen. Dat gebeurt in twee stappen: in december 2022 en in februari 2023. De regels staan in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). Lees verder om te weten wat er precies verandert en wat dit betekent voor u en uw gezin.

Wat verandert er vanaf 1 december 2022? 

 • Bepaalde woorden zijn in de nieuwe regeling uitgelegd, zoals gezin, ontheemde, gemeentelijke opvangvoorziening, particuliere opvangvoorziening en loondervingsuitkering. 
 • De gemeente informeert u sneller en duidelijker over zaken als in- en uitschrijving bij de gemeente, huisregels in de gemeentelijke opvang en juridische hulp bij uw aanvraag voor tijdelijke bescherming. 
 • Vluchtelingen die langdurige zorg nodig hebben, bijvoorbeeld in een kliniek of ziekenhuis, krijgen ook het leefgeld voor kleding en persoonlijke uitgaven. Het gaat om € 56,12 per maand. 
 • Voor vrijwilligerswerk in en om de gemeentelijke opvanglocatie krijgt u een vergoeding van € 14,00 per week. Heeft u interesse in dit vrijwilligerswerk, dan kunt u dat aangeven bij uw gemeentelijke opvang. Dit heeft geen effect op de hoogte van uw leefgeld. 
 • U heeft geen recht meer op opvang als u naar de gevangenis moet van de rechter, als uw aanvraag voor verblijf wordt afgewezen of als blijkt dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. 
 • Als u langer dan 28 dagen niet aanwezig bent in de opvang, dan kan de gemeente uw opvang en leefgeld stopzetten. Bij terugkeer na deze 28 dagen heeft u nog recht op opvang, maar dit kan op een andere opvanglocatie zijn. Bekijk ook de website van de Rijksoverheid.
   

Wat verandert er vanaf 1 februari 2023? 

Vanaf 1 februari 2023 verandert het leefgeld voor eten, kleding en de extra toelage bij een gastgezin (wooncomponent). Zo past het beter bij het leefgeld voor andere groepen in Nederland, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. Hiervoor is gekeken naar de regelingen die voor hen gelden en naar het adviesbedrag van het Nibud voor gas, water en licht voor één extra persoon in een gastgezin. 

Het bedrag voor eten (was € 205,00 per persoon) wordt afhankelijk van de grootte van uw gezin. Hoe meer mensen in uw gezin, hoe lager het bedrag per persoon: 

 • Bestaat uw gezin uit 1 of 2 personen, dan ontvangt u per volwassene of alleenstaande minderjarige € 215,06 en per minderjarige € 178,36 per maand. 
 • Bestaat uw gezin uit 3 personen, dan ontvangt u per volwassene € 171,99 en per minderjarige € 142,57 per maand. 
 • Bestaat uw gezin uit 4 personen of meer, dan ontvangt u per volwassene € 150,45 en per minderjarige € 124,97 per maand. 
 • Woont u in een gemeentelijke opvanglocatie? Dan kan de gemeente ervoor kiezen om maaltijden voor u te verzorgen. U krijgt dan geen geld voor eten. 
 • Het bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven (was € 55,00 per persoon) wordt verhoogd naar € 56,12 per persoon per maand. 
 • Wordt u particulier opgevangen, bijvoorbeeld door een gastgezin? Dan krijgt u ook een extra toelage voor wonen (was € 215,00 per volwassene en € 55,00 per minderjarige) van € 93,00 per persoon per maand.
 • Vanaf 1 februari veranderen ook de regels voor werk en leefgeld. Als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken wordt voortaan het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

De Rijksoverheid heeft informatie in verschillende talen

U vindt het informatieblad op de website van de Rijksoverheid.