Bereikbaarheid

De gemeente is voor iedereen bereikbaar voor vragen via telefoonnummer 140182.

Ondernemers

 • 1. Voor zelfstandige ondernemers is er de overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO).
 • 2. Bedrijven kunnen verzoeken om uitstel van betaling (tot 31-8) voor lokale belastingen of een andere betalingsregeling aanvragen.
 • 3. Het innen van de toeristenbelasting wordt in beginsel uitgesteld tot 31-8-2020.
 • 4. Op verzoek kunnen we tijdelijk de openingstijden en venstertijden voor laden en lossen van winkels verruimen.
 • 5. Tijdens de periode van de noodverordening gaan we niet handhavend optreden als het supermarkten niet lukt om binnen de venstertijden de winkels te bevoorraden.
 • 6. Ons beleid is dat we zoveel mogelijk inkopen bij lokale ondernemers als het aankoop- en aanbestedingsbeleid het toelaat.
 • 7. Huurders van gemeentevastgoed hebben de mogelijkheid uitstel van betaling aan te vragen. Op een later moment wordt vanuit maatwerk gekeken waar en hoe er gecompenseerd kan worden. Organisaties kunnen eerst in aanmerking komen voor landelijke steunmaatregelen (TOGS).
 • 8. De BSGR legt tot en met 31 augustus 2020 geen aanslag precariobelasting op.
 • 9. Het opleggen van leges voor drank- en horecavergunningen en exploitatievergunningen is uitgesteld tot 31-08-2020. Dit geldt vanaf 12 maart 2020.

Verenigingen/stichtingen/clubs

 • 10. Met gesubsidieerde bedrijven of instellingen die nu niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, bespreken we of zij in staat zijn om op een alternatieve wijze hun prestatie te leveren.
 • 11. Verenigingen en stichtingen kunnen knelpunten, veroorzaakt door de coronacrisis, bij hun contactpersoon van de gemeente melden. Wij gaan dan in overleg zoeken naar een maatwerkoplossing.
 • 12. Bij het zwembad verlengen we de geldigheidsduur van leskaarten met het aantal weken dat het zwembad dicht is. We verrekenen de gemiste lessen door sluiting van het   zwembad bij de aanschaf van een nieuwe kaart.
 • 13. Verenigingen, instellingen of clubs kunnen verzoeken om uitstel van betaling (tot 31-8-2020) voor lokale belastingen of een andere betalingsregeling aanvragen.

Beschikkingen/ uitkeringen

 • 14. Verstrekte beschikkingen aan individuen worden in beginsel niet teruggevorderd als er geen gebruik van gemaakt wordt/is.
 • 15. Bij het aanvragen van een uitkering zien we dat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt nu gering zijn. Als er toch mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt, dient gewaarborgd te zijn dat er geen sprake is van gezondheidsrisico’s. Als er geen betaald werk beschikbaar is, zal bij het verstrekken van een uitkering gewezen worden op de mogelijkheid vrijwilligerswerk te verrichten waar nu door de crisis veel behoefte aan is.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.