De afgelopen jaren komen hogere temperaturen in de zomerperiode steeds vaker voor. Cyclus is daarom gestart met een hitteplan. Medewerkers van de afvalinzameling beginnen dan vroeger en zijn eerder klaar, voor de piek in de hitte.

Aangepaste aanbiedtijd van maandag 11 juli tot en met vrijdag 30 september 

Cyclus vraagt alle Waddinxveners om in deze periode hun afval uiterlijk om 06.30 uur op de inzameldag aan te bieden. De aangepaste tijden gelden voor minicontainers van oud papier, restafval, GFT+E en de PMD-zakken.  

Wilt u weten vanaf hoe laat u uw afval mag aanbieden?

Bekijk hiervoor de aanbiedregels in de digitale afvalkalender via www.cyclusnv.nl/afvalkalender of download de Cyclus afval-app. 

Nieuw idee

De aanpassing van de aanbiedtijden in de zomerperiode is een nieuw idee van Cyclus en wordt de komende jaren verder doorgevoerd in de gehele zomerperiode van begin juni tot en met eind september. Cyclus creëert hiermee betere arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. 

Heeft u vragen over de afvalinzameling of de aanbiedtijden? 

Kijk dan in de Cyclus afval-app of neem contact op met de klantenservice van Cyclus. Dit kan per e-mail via info@cyclusnv.nl of telefonisch via 0182-547500 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).