Maandag 13 januari hebben 9 provincies en 35 gemeenten, waaronder Waddinxveen, met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) het Schone Lucht Akkoord getekend in Utrecht.

Het Schone Lucht Akkoord betekent dat mensen langer en gezonder en met meer kwaliteit leven. De ambitie is om in 2030 50% gezondheidswinst te halen door schonere lucht ten opzichte van 2016. De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren '90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken. 

Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen, verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien. Het Schone Lucht Akkoord werd voor de zomer aangekondigd en bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Alle partijen gaan de komende tijd een uitvoeringsplan opstellen over hun bijdrage aan dit akkoord.