Aansluitend aan het opknappen van de Akker, de Graanakker en de Vlasakker wordt het opknappen van de Havikhoek, Kievitdreef en tussenliggende straten voorbereid.

Het opknappen heeft o.a. betrekking op de wegen, riolering, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speeltoestellen. Het doel van het opknappen is om de wijk een meer moderne uitstraling te geven.

Het projectgebied is te zien op deze kaart

Plangebied havikhoek

Tegelijk met het vernieuwen het gebeid willen we ook mogelijke problemen oplossen. De betrokkenheid van de bewoners vindt de gemeente belangrijk. Daarom is aan de bewoners van het gebied gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De reacties zijn waar mogelijk meegenomen uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Bewonersinloopavond

Het definitief ontwerp is op donderdag 27 juni 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur gepresenteerd op een bewonersinloopavond.

Planning

De start van het werk heeft wat vertraging. Er moet extra onderzoek worden gedaan naar de stof Pfas in de af te voeren grond. Stedin heeft ook extra werkzaamheden aan het electra- en gasnet gepland die vooruitlopend op de werkzaamheden.

De verwachting is dat in het voorjaar van 2020 met het werk gestart wordt. Voordat we starten krijgen de bewoners een brief met informatie over het werk.