Aansluitend aan het opknappen van de Akker, de Graanakker en de Vlasakker wordt het opknappen van de Havikhoek, Kievitdreef en tussenliggende straten voorbereid.

Het opknappen heeft o.a. betrekking op de wegen, riolering, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speeltoestellen. Het doel van het opknappen is om de wijk een meer moderne uitstraling te geven.

Het projectgebied is te zien op deze kaart

Plangebied havikhoek

Tegelijk met het vernieuwen van de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur willen we ook mogelijke problemen oplossen. De gemeente vindt de betrokkenheid van haar inwoners belangrijk. Daarom is aan de bewoners van het gebied gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

De reacties worden, waar mogelijk, betrokken bij de uitwerking van het ontwerp van de projectlocatie. Dit ontwerp en de uitkomsten van de vragenlijst is tijdens een bewonersavond op 9 mei gepresenteerd. Het schetsontwerp is uitgewerkt tot het Voorlopig Ontwerp dat op 13 juni 2019 tijdens een bewonersavond gepresenteerd is en vervolgens is uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp.

Bewonersinloopavond voor inzage Definitief Ontwerp

Het Definitief Ontwerp kunt u op donderdag 27 juni 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur inzien tijdens een bewonersinloopavond in de Dick Brunaschool, Sperwerhoek 6, 2743 GC Waddinxveen.

Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden eind 2019/begin 2020.