Herinrichting van de Havikhoek, Kievitdreef en tussenliggende straten

Aansluitend aan het opknappen van de Akker, de Graanakker en de Vlasakker wordt het opknappen van de Havikhoek, Kievitdreef en tussenliggende straten voorbereid.

Het opknappen heeft o.a. betrekking op de wegen, riolering, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speeltoestellen. Het doel van het opknappen is om de wijk een meer moderne uitstraling te geven.

Het projectgebied is te zien op deze kaart

Plangebied havikhoek

Tegelijk met het vernieuwen van de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur willen we ook mogelijke problemen oplossen. De gemeente vindt de betrokkenheid van haar inwoners belangrijk. Daarom is aan de bewoners van het gebied gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

De reacties worden, waar mogelijk, betrokken bij de uitwerking van het ontwerp van de projectlocatie. Dit ontwerp en de uitkomsten van de vragenlijst worden later tijdens een informatieavond met de bewoners gedeeld.

Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden eind 2019/begin 2020.