Na het opknappen van de Akker, de Graanakker en de Vlasakker komen de Havikhoek, Kievitdreef en tussenliggende straten aan de beurt.

Het gaat om de wegen, riolering, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speeltoestellen. Het doel is om de wijk een modernere uitstraling te geven.

Het gebied is te zien op deze kaart hieronder.

Plangebied havikhoek

 

Tegelijk met het vernieuwen het gebied gaan we ook mogelijke problemen aanpakken. Hierbij heeft de gemeente de bewoners nodig. Daarom is aan de bewoners van het gebied gevraagd een vragenlijst in te vullen. De reacties zijn meegenomen en als dat mogelijk was ook uitgewerkt in het ontwerp.

Bewonersinloopavond

Het definitief ontwerp is op donderdag 27 juni 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur gepresenteerd op een bewonersinloopavond.

Planning

De start van het werk heeft wat vertraging. Er moet extra onderzoek worden gedaan naar de stof Pfas in de af te voeren grond. Stedin heeft ook extra werkzaamheden aan het electra- en gasnet gepland die vooruitlopend op de werkzaamheden.

De verwachting is dat in het voorjaar van 2020 met het werk gestart wordt. Voordat we starten krijgen de bewoners een brief met informatie over het werk.

Update 3 april 2020

De gemeente heeft verschillende overleggen gehad met de aannemer en de planning is om in april 2020 te starten. De aannemer werkt natuurlijk volgens de landelijke maatregelen `Samen veilig doorwerken` van de Rijksoverheid. Dan kunnen de werkzaamheden doorgaan en is er geen verhoogd risico op besmetting met het corona-virus. Omdat de informatiemarkt vanwege de maatregelen niet doorgaat, informeren wij u per brief en via deze pagina op de website.

Planning

Fasering_havikhoek_met_toelichting