De Provincie Zuid-Holland heeft op donderdag 10 oktober geconstateerd dat de hefbrug Boskoop zonder het nemen van maatregelen op dit moment constructief onveilig is. De Provincie heeft daarom direct actie ondernomen. Zo is de brug afgesloten voor automobilisten, fietsers en voetgangers en is de vaarweg gestremd.

Duur

De Provincie kan nu nog niet zeggen hoe lang dat gaat duren, ze zijn in overleg met de onderhoudsaannemer hoe ze de noodzakelijke maatregelen zo snel mogelijk kunnen nemen.

Verkeersmaatregelen

De Provincie heeft maatregelen genomen zodat Boskoop zo goed mogelijk bereikbaar blijft.

Onderzoek

Daarnaast is de Provincie een onderzoek gestart naar 2 soortgelijke bruggen in de provincie – Waddinxveen en Gouwesluis. Er zijn geen aanwijzingen dat deze bruggen op dit moment niet veilig zijn. In overleg met de politie zet de Provincie verkeersmaatregelen in. De gemeente Alphen a/d Rijn is inmiddels op de hoogte van deze situatie en de Provincie blijft hierover met de gemeente in overleg.