Eind februari heeft de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslagen via MijnOverheid en per post verstuurd. Op het aanslagbiljet vindt u de afvalstoffenheffing, rioolheffing, waterschapsbelastingen en de onroerende-zaakbelastingen. Daarnaast staat op de aanslag ook de beschikking van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Heeft u vragen of zoekt u meer informatie, kijk dan op de website van de BSGR of bel met telefoonnummer: 071-525 62 00. De BSGR regelt het opleggen en innen van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Waddinxveen.