Welke soorten gemeentebelastingen zijn er?

Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen. Rond de laatste week van februari krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom.

U krijgt een aanslag voor:

Afvalstoffenheffing

Een vast én een variabel tarief

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief en een variabel tarief. Met het variabele tarief betaalt u voor het verwerken van uw restafval. U betaalt voor iedere keer dat u een zak restafval in de ondergrondse container gooit (een klepbeweging), of uw minicontainer aan de weg zet.

Onroerendezaakbelasting (OZB) en de WOZ

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als eigenaar van een woning, stuk grond of bedrijfspand. Ook de huurder van een bedrijfspand of de gebruiker van de grond betaalt OZB. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari.

Vanaf 1 januari zijn de woningen gewaardeerd op gebruiksoppervlakte

Vanaf 1 januari 2022 worden alle woningen in Nederland gewaardeerd op gebruiksoppervlakte. Het percentage OZB wordt ieder jaar door de gemeenteraad vastgesteld. Het taxatieverslag WOZ kunt u met DigiD online opvragen bij de BSGR(externe link).

Meer informatie over de WOZ-beschikking vindt u op www.bsgr.nl(externe link)

Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van water op het gemeentelijk riool.

Van wie krijg ik het aanslagbiljet?

De Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) verzorgt voor de gemeente Waddinxveen de gemeentelijke belastingen. De BSGR stuurt u een aanslag. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen. Ook staat er in hoe u moet betalen en waarvoor. Vaak mag u het bedrag ook in termijnen betalen. Dit vraagt u aan bij de BSGR(externe link).

 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient u in bij de BSGR(externe link). Doe dit binnen 6 weken nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen.

Heeft u een laag inkomen of veel medisch afval?

Als u een laag inkomen heeft of veel medisch afval, dan heeft u recht op tegemoetkoming in de kosten. Kijk op de website hoe dit werkt.

Waar vind ik de tarieven?

De tarieven vindt u op BSGR(externe link).