Van 9 tot en met 22 juni kon iedereen meedenken over de toekomst van het zwembad na 2030. 1.903 mensen vulden de vragenlijst in. Hiervan komt het grootste deel uit Waddinxveen (87 procent). Wethouder Brigitte Leferink (Sport): “Wat ontzettend fijn dat zoveel mensen de vragenlijst hebben ingevuld. De toekomst van het zwembad is een onderwerp dat leeft. Heel hartelijk dank voor het meedenken.”

De komende tijd gaan we de resultaten verwerken in een visie

We willen antwoord krijgen op de vraag of Waddinxveen na 2030 een zwembad moet houden. En zo ja, wat voor soort zwembad het dan moet zijn. Hierbij kijken we niet alleen naar de uitkomsten van de vragenlijst. We hebben bijvoorbeeld ook gesprekken gehad met gebruikers van Gouwebad De Sniep en het Platform Sport Spel en Bewegen. Daarnaast kijken we naar welke soorten zwembaden er mogelijk zijn en wat een nieuw zwembad kost. Ook kijken we naar het aanbod van zwembaden in de gemeenten om ons heen. Alle resultaten verwerken we in de visie.

Eind 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van het zwembad

Hierbij maakt de raad gebruik van de visie die we straks opstellen. We verwachten dat de visie uiterlijk begin november klaar is.