De belangrijkste reden hiervoor is een gebrek aan personeel. Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kunnen we niet voldoende mensen vinden om deze achterstanden op te lossen.

Nieuwe meldingen over parkeren nemen we niet meer in behandeling

We voeren op dit moment een parkeeronderzoek uit. Hieruit komen de belangrijkste parkeerknelpunten in Waddinxveen naar voren. Met deze informatie werken we een plan uit om de knelpunten op te lossen. We nemen zoveel mogelijk knelpunten mee met de gewone grootonderhoudsprojecten in de openbare ruimte. Iedere vier of vijf jaar voeren we dit soort parkeeronderzoeken uit, zodat we in beeld houden waar de parkeerknelpunten zijn.

Nieuwe meldingen over verkeer nemen wij niet meer in behandeling

We voeren regelmatig onderzoek uit naar verkeersknelpunten in Waddinxveen. We lossen deze knelpunten zoveel mogelijk op bij de gewone grootonderhoudsprojecten in de openbare ruimte.

Spreekuur verkeer start na de zomer

Tijdens het spreekuur kunnen inwoners, ondernemers en organisaties met de gemeente in gesprek over verkeersknelpunten in het dorp. We verwachten dat het spreekuur verkeer start vanaf 1 september. Meer informatie over het spreekuur verkeer vindt u binnenkort op deze website.

Meldingen over wegen, verkeerslichten enzovoort nemen we wel in behandeling

Dit soort meldingen doet u via Fixi(externe link).

Spoedmelding

Een spoedmelding geeft u altijd telefonisch door via 14 0182. Buiten kantoortijden wordt u via het keuzemenu doorverbonden met het noodnummer.

Spoedmeldingen zijn:

  • verstopt riool
  • gat in het wegdek
  • gevaarlijke situaties op de weg
  • kapotte verkeerslichten