De PCW, het CDA en de VVD presenteren op 20 juni 2022 hun coalitieakkoord met de titel ‘Groeien aan de Gouwe’. De coalitie kiest ervoor verantwoordelijkheid te nemen om de groei van Waddinxveen in goede banen te leiden. De gemeente Waddinxveen groeit de komende jaren tot een gemeente van rond de 40.000 inwoners. Dit brengt grote opgaven met zich mee. In het coalitieakkoord ‘Groeien aan de Gouwe’ staan op hoofdlijnen de thema’s die de partijen in dat kader belangrijk vinden voor de komende bestuursperiode. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de thema’s duurzaamheid, sociaal domein, wonen en financiën. Het coalitieakkoord kwam tot stand onder begeleiding van formateur Trudy Veninga.

De groei van Waddinxveen brengt grote opgaven met zich mee

Jannes Berghout, fractievoorzitter van de PCW: “De groei van Waddinxveen moet plaats vinden met oog voor de mens en zijn leefomgeving. We willen dat Waddinxveen een plek is waar inwoners zich kunnen ontwikkelen.  Deze balans tussen groei van Waddinxveen en oog voor de inwoners zien wij terug in dit coalitieakkoord.”

Het CDA is blij met de toekomstbestendigheid van het akkoord. Fractievoorzitter van het CDA Bastienne Prins: “We zetten in op duurzame relaties met onze verenigingen en maatschappelijke organisaties. Samen met hen gaan we aan de slag om het voorzieningenniveau mee te laten groeien met de groei van Waddinxveen.” 

“Met dit akkoord nemen we verantwoordelijkheid waar dat nodig is en bieden we vrijheid waar dat kan.” aldus Andrea van der Ploeg, fractievoorzitter van de VVD. “We willen verantwoord groeien, daarom investeren we in Waddinxveen. Daarbij letten we op de woonlasten. We vinden het belangrijk dat Waddinxveen, nu in en de toekomst, financieel gezond blijft.” 

De coalitiepartijen dragen drie kandidaat-wethouders voor

Albert Kerssies namens de PCW, Brigitte Leferink namens het CDA en Femke Vleij namens de VVD. De portefeuilleverdeling is onderdeel geweest van het formatieproces en staat ook in het coalitieakkoord.

Samenwerking stond voorop in de formatie

Formateur Trudy Veninga: “De partijen hechten waarde aan een gezonde duale bestuursstijl. De samenwerking staat voorop. Vanuit de opdracht van de informateur hebben we gekeken naar wat de onderhandelende partijen bindt en naar de opgaven waar Waddinxveen voor staat. Het is gelukt om daar in een bondig akkoord inhoud aan te geven.”

Op woensdag 22 juni bespreekt de raad het akkoord tijdens een extra raadsvergadering

Ook wordt de gemeenteraad gevraagd de kandidaat-wethouders te benoemen. De raadsvergadering start om 21:00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Wie het liever vanuit huis volgt, kan de link naar de live-uitzending vinden via waddinxveen.raadsinformatie.nl(externe link).
 

Coalitieakkoord Groeien aan de Gouwe