Op dit moment gebruikt Gouwebad De Sniep biomassa voor het verwarmen van zwemwater, kraanwater en het gebouw. Op 20 september besloot het college van B&W over te stappen op een volledig elektrische warmteopwekinstallatie. De reden hiervoor is het tekort aan biomassa op de Nederlandse markt. Door het tekort is er een groot risico dat er geen biomassa meer geleverd kan worden aan het zwembad. Het is de bedoeling dat de nieuwe installatie in december geplaatst wordt. Zodat de inwoners van Waddinxveen ook komende winter in een verwarmd zwembad kunnen blijven zwemmen. 

Totdat de nieuwe installatie er is, spreiden we het gebruik van verschillende brandstoffen

Om het zwemwater te blijven verwarmen, gebruiken we een combinatie van biomassa, biodiesel en (zonne)stroom. Op die manier verwachten we dat het zwembad verwarmd kan blijven tot de nieuwe installatie geplaatst wordt.

De nieuwe installatie wordt gevoed door zonnestroom en het elektriciteitsnet

Deze installatie heeft een zwaardere elektriciteitsaansluiting nodig. Hiervoor wordt een nieuw trafohuisje geplaatst. De nieuwe installatie wordt vanaf 2030 ook gebruikt voor het nieuwe zwembad. 

Er is een tekort aan biomassa op de Nederlandse markt

Dit komt doordat de rijksoverheid kolencentrales de opdracht heeft gegeven om op 100% van het vermogen te produceren. Kolencentrales stoken bij met biomassa. Eerst kwam 70% van die biomassa uit Rusland en Oekraïne. Dat kan nu niet meer. Daarom kopen kolencentrales hun biomassa nu ergens anders op de markt. Hierdoor is biomassa in Nederland schaars geworden.