Als het door weersomstandigheden glad wordt, gaan wij strooien. Ook beginnen we vanaf de eerste sneeuwval met schuiven en strooien, ook ’s nachts en in het weekend. 

Doorgaande wegen en hoofdfietspaden strooien wij bij voorkeur preventief

We doen dit dus al voordat de gladheid optreedt. Bij gladheid of sneeuwval strooien of schuiven wij op doorgaande routes, zoals busroutes, hoofdwegen, toegangswegen tot wijken en de hoofdfietspaden. Daarna strooien we op wijkontsluitingswegen, winkelgebieden en oversteekplaatsen. De wijkstraten strooien wij als laatste.

Gladheidsmeldingen doet u via Fixi

Ga hiervoor naar www.fixi.nl/waddinxveen(externe link) of gebruik de Fixi app. Bij extreem weer kan het beantwoorden van de melding wat langer duren. Maar we nemen wel de nodige acties.

We vragen weggebruikers om rekening te houden met gladde wegen

Gebruik zo mogelijk winterbanden, vertoon aangepast weggedrag en plan voldoende extra reistijd in voor uw reis. Geef fietsers en voetgangers alle ruimte; zij zijn kwetsbaar bij gladheid!

Volg ons op Twitter voor actuele informatie

Dat kan via @waddinxveenglad(externe link). De medewerkers van de gladheidsbestrijding melden op dit account wanneer zij aan de slag gaan.